IB Diploma Programme – Polish Diploma Programme (Matura) Drukuj Poleć znajomemu

 

 

Matura Międzynarodowa  IB DP – Polska Matura
ul. Gładka 31 (wejście B)
02-172
 Warszawa
Tel: 510-161-597
Mail: deputy@meridian.edu.pl, secretary@meridian.edu.pl
www.meridian.edu.pl
W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Meridian oferuje nauczanie w klasach ogólnodostępnych 1a i 1b.
Od drugiej klasy uczniowie mają możliwość kontynuacji edukacji w programie Matury Polskiej lub Międzynarodowej IB DP.

A.    Polska Matura
 • Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
 • nauczanie drugiego języka obcego (do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski);
 • mało liczne klasy, indywidualne podejście do ucznia;
 • pełne bezpieczeństwo oraz opieka psychologiczo-pedagogiczna i medyczna;
 • kontrola osiąganych wyników dzięki dziennikowi internetowemu;
 • doświadczona, wykwalifikowana i wspierająca kadra nauczycielska.
B.    Matura Międzynarodowa IB DP

Grupy przedmiotowe
Grupa 1 : język ojczysty (język polski, język angielski)
Grupa 2: język obcy (j.angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
Grupa 3: biznes i zarządzanie, ekonomia, geografia, historia, psychologia
Grupa 4: biologia, chemia, fizyka, informatyka
Grupa 5: matematyka
Grupa 6: sztuki wizualne

 • zajęcia wyłącznie w języku angielskim (oprócz zajęć z języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, języków obcych);
 • ujednolicone, międzynarodowe standardy nauczania i oceniania;
 • doświadczeni i wymagający nauczyciele;
 • szansa na kontynuację nauki na studiach wyższych zagranicą i w Polsce;
 • zapoznanie ze strukurą programu IB DP w klasie pierwszej liceum (Pre- IB);
 • udział w dniach otwartych uczelni wyższych w UK;
 • środowisko międzynarodowe
Dni otwarte:
7 kwietnia – 10.00-15.00
26 maja – 10.00-15.00
16 czerwca -  10.00-15.00