Program stypendialny GFPS-Polska Drukuj Poleć znajomemu
fot. Silar | CC by-sa 3.0Chociaż kraj kartoflanych sałatek, pysznego piwa i „Ordnungu” jest tuż obok, jednak stosunkowo niewiele osób ma szansę pomieszkać za naszą zachodnią granicą i zasmakować niemieckiej kultury. Poza urzekającą kuchnią i nienaganną organizacją, Niemcy charakteryzują się też świetnymi uniwersytetami rozsianymi po całym terytorium Federacji. Co zrobić, by w czasie studiów skorzystać z tych dobrodziejstw? Zostac stypendystą GFPS-Polska!

Co to jest GFPS?

GFPS to studenckie stowarzyszenie non-profit działające od 1984 roku w Niemczech, od 1994 w Polsce i od 1999 w Czechach. Skrót pochodzi od pierwotnego Gemeinschaft zur Förderung der Studienaufenthalten polnischer Studenten in Bundesrepublik Deutschland.

Członkowie, Zarządy i Komisje działają w GFPS pro bono. W wielu miastach nad wieloma projektami pracuje około 100 osób w roku. W sumie w ciągu 28 lat istnienia przez GFPS „przewinęły się“ tysiące członków i ponad 800 stypendystów. Absolwenci GFPS są dziś pracownikami naukowymi, ludźmi kultury, mediów, polityki i biznesu po obu stronach Odry.

Honorowym Patronem GFPS-Polska jest od 2009 roku jest prof. Władysław Bartoszewski.

Cele statutowe GFPS-Polska to:

  • wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami;
  • działania zmierzające do wzajemnego poznania ludzi, języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec i innymi krajami.

Trzon działalności GFPS stanowi program stypendialny, kursy językowe, Grupy Lokalne, wspólne międzynarodowe projekty oraz pielęgnowanie przyjaźni i kontaktów, m.in. dzięki regularnym spotkaniom regionalnym i międzynarodowym.

Program stypendialny

W GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutujemy polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekujemy się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Cel pobytu na stypendium GFPS

Stypendysta GFPS-Polska ma prawo uczestniczyć w wybranych zajęciach na uniwersytecie, jednak celem pobytu w Niemczech nie jest zaliczanie przedmiotów, a realizacja indywidualnego projektu badawczego, który może, ale nie musi (!) być związany z kierunkiem i programem studiów.

Kto może starać się o stypendium?

  • studenci studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia);
  • asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendium są wyróżniające się wyniki w nauce, zainteresowania oraz ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą.

Podstawowe informacje

  • czas trwania stypendium: 5 miesięcy (jeden semestr);
  • miejsce: uniwersytet w wybranym przez aplikanta ośrodku, gdzie funkcjonuje Grupa Lokalna GFPS;
  • wysokość stypendium: ok. 580 EUR;
  • w trakcie stypendium udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pobyt pod koniec semestru „Stip-Treffen”);
  • podczas pobytu opieka Grupy Lokalnej niemieckiego GFPSu;
  • termin składania wniosków o stypendium na semestr letni 2013: 31 października.

Szczegóły dotyczące stypendium i składania wniosków mozna znaleźć na stronie: www.gfps.pl

 

Byli stypendyści GFPS-Polska o pobycie w Niemczech

Magdalena Borowik, stypendystka na uniwersytecie w Heidelbergu w 2012 r. (studentka MISH na Uniwersytecie w Łodzi), projekt: Niemiecko-polskie stereotypy na przykładzie wybranych współczesnych dzieł literackich

Nie bez powodu Heidelberg uważany jest za miasto romantyków. Od samego początku zachwyciło mnie jego piękno. To prawdziwe studenckie miasto, z jedyną w swoim rodzaju atmosferą, która łączy w sobie trzy aspekty: historię, nowoczesność i naturę.

Na najstarszym uniwersytecie w Niemczech uczęszczałam na zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. Wykładowcy wpajali nam konkretne strategie, które zaowocowały poprawą translatorskich umiejętności. Także studenci byli bardzo pozytywnie nastawieni i pomocni.

Piotr Wojtulek, stypendysta na uniwersytecie w Bremen w 2012 r. (student geologii na Uniwersytecie Wrocławskim), projekt: Porównanie budowy skorupy oceanicznej ze skałami ofiolitu Ślęży

Brema - wybrałem to miasto na początku tylko dlatego, że na tamtejszym Uniwersytecie pracują najlepsi fachowcy od geologii morza w Europie. Gdy dostałem odpowiedź, że pojadę na stypendium GFPS, poszperałem w zdjęciach w Google i zobaczyłem miasto z piękną starówką i katedrą, miasto portowe. (...) Brema stanowi dzisiaj tygiel ludzi z wielu krajów, także studentów, którzy chcą się uczyć na renomowanym Uniwersytecie Bremeńskim. Moje stypendium będę wspominał z jednej strony jako owocny czas, kiedy mogłem poznać i współpracować ze świetnymi specjalistami od skał występujących pod dnem morza, a z drugiej strony wspominał będę znajomych poznanych przy mniej naukowych okazjach, np. ludzi z kursów językowych w centrum Goethego, z Erasmus Initiative, a przede wszystkim z Grupy Lokalnej GFPS.

Maria Franecka, stypendystka na uniwersytecie w Berlinie w 2012 r. (studentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim), projekt: Art Forum Berlin – obiecujące, niedoszłe do skutku targi sztuki

Podczas stypendium miałam możliwość poznania Berlina jako europejskiego centrum sztuki, wraz z jego bogatą różnorodnością. Bardzo interesujące było poznanie ludzi związanych z organizacją Art Forum Berlin. Mój pobyt w Berlinie pomógł mi stopniowo zrozumieć takie kwestie, jak funkcjonowanie rynku sztuki. Miałam także przyjemność poznać otwartych ludzi z całego świata, a także świetną berlińską Grupę Lokalną.