Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Stanisław Mocek nowym rektorem Collegium Civitas Drukuj Poleć znajomemu
Stanisław MocekOd 1 września br. funkcję rektora Collegium Civitas pełni prof. Stanisław Mocek. Zastąpił na tym stanowisku prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, który sprawował obowiązki rektora od 2006 roku przez dwie kadencje. Wraz z wyborem nowego rektora powołani zostali nowi prorektorzy Collegium Civitas ds. studenckich, dydaktycznych, rozwoju strategicznego oraz współpracy zagranicznej, a także pełnomocników rektora ds. badań naukowych i kształcenia ustawicznego.

Jubileuszowi piętnastolecia Collegium Civitas towarzyszą zmiany we władzach uczelni. W dniu 21 czerwca Senat uczelni w głosowaniu pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. Stanisława Mocka na stanowisko rektora. Po powołaniu przez prezydent uczelni prof. Jadwigę Koralewicz nowy rektor  rozpoczął pełnić obowiązki od 1 września br. Na tym samym posiedzeniu Senatu pozytywnie zaopiniowani zostali nowi prorektorzy ds. studenckich, dydaktycznych, rozwoju strategicznego. Prof. Stanisław Mocek będzie współpracował przy wsparciu nowych pełnomocników ds. badań naukowych i kształcenia ustawicznego. Dotychczasowy rektor, prof. Edmund Wnuk-Lipiński pozostaje na stanowisku kierownika Katedry Socjologii, pełniąc jednocześnie funkcję rektora honorowego Collegium Civitas.

Stanisław Mocek jest związany z uczelnią od początku jej istnienia czyli od roku 1997. Przez pierwszy rok był wykładowcą, a od roku 1998 przez rok pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. organizacyjnych i studenckich, później był prorektorem ds. studenckich, a od 2003 roku prorektorem ds. dydaktycznych. Przez te wszystkie lata istnienia Collegium Civitas aktywnie uczestniczył w budowaniu struktury organizacyjnej i  kadrowej uczelni, a w ostatnich latach współodpowiadał za sprawy finansowe, nadzorował sprawy rekrutacyjne, marketingu i promocji, procedury dyplomowe i sprawy wydawnicze.

 Stanisław Mocek, prof. dr hab., politolog, profesor w Collegium Civitas i w  Instytucie Studiów Politycznych PAN, b. prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni, współzałożyciel oraz członek zespołu redakcyjnego pism Politicus oraz Polis, redaktor naczelny kwartalnika Animacja Życia Publicznego i rocznika Zoon Politikon. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także laureat nagrody im. Karla Poppera. Autor kilkudziesięciu artykułów, recenzji i raportów opublikowanych w pismach naukowych, a także książek: Moralne podstawy życia politycznego (Warszawa 1997) oraz Dziennikarze po komunizmie (Warszawa 2006). Redaktor opracowania Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, wydanego przez ISP PAN i Collegium Civitas (Warszawa 2005), współredaktor publikacji Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej (wspólnie z Krzysztofem Liedlem, Warszawa 2010).