Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Raport - Uczelnie Niepubliczne w Polsce 1991-2011

My piszemy

Nasz kod matrycowy ;)

Nasz kod matrycowy
Perspektywy
Witamy w nowym roku szkolnym Drukuj Poleć znajomemu
 Każdy rok szkolny jest pełen wyzwań, choć ten może okazać się szczególnie trudny, bo nie tylko będzie wyjątkowo długi (trwa aż 43 tygodnie), ale jest to również rok dużych zmian w szkołach.
 
Największe zmiany dotkną klasy IV szkół podstawowych oraz licea ogólnokształcące, gdzie wprowadzone zostają nowe ramówki, które w przypadku liceów mają ostatecznie prowadzić do zmian w egzaminie maturalnym.
 
Dziś do szkół wróciło niemal 5 mln uczniów i 660 tys. nauczycieli. Naukę w liceach rozpoczął właśnie pierwszy rocznik ze zreformowanego gimnazjum. Do pierwszych klas liceów poszli więc uczniowie objęci czteroletnim cyklem kształcenia, który rozpoczął się w pierwszej klasie gimnazjum i zakończy się po pierwszej klasie szkoły średniej.

W liceum ogólnokształcącym uczniowie muszą wybrać od dwóch do czterech przedmiotów, których będą uczyli się na poziomie rozszerzonym od II klasy lub po pierwszym półroczu pierwszego roku nauki. W technikum będą to dwa przedmioty. Nowością są też bloki uzupełniające dla uczniów, którzy będą chcieli wybrać w przyszłości ścisłe lub humanistyczne kierunki studiów.

Uczeń, zdający na egzaminie dojrzałości np. historię, będzie kontynuował jej naukę w dwóch następnych latach, ale w większym wymiarze godzin niż uczyły się poprzednie roczniki. Jeśli natomiast wybierze na egzaminie maturalnym inne przedmioty, nie straci kontaktu z historią, bo będzie uczęszczał na zajęcia uzupełniające z historii i społeczeństwa. Analogicznie będzie wyglądała nauka przedmiotów przyrodniczych – biologia, fizyka, chemia czy geografia po pierwszej klasie będą prowadzone wyłącznie w zakresie rozszerzonym dla uczniów zdających te przedmioty na maturze.

Osoby, które zechcą pójść drogą rozwoju humanistycznego i będą uczyły się na poziomie rozszerzonym historii, w drugiej klasie zakończą naukę biologii, chemii, fizyki i geografii, a zaczną uczęszczać na zajęcia w ramach bloku uzupełniającego – przyrody. Według założeń MEN zajęcia te mają mieć charakter interdyscyplinarny, a uczniowie będą poznawali na nich świat przyrody z perspektywy kilku nauk jednocześnie. Przedmiot ten umożliwia wybór tematu i sposobu prowadzenia oraz może być realizowany przez nauczycieli różnych specjalności.
 
Dodatkowo możliwe będzie nauczanie języka polskiego, matematyki lub języka obcego na poziomie rozszerzonym już w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Jako przedmiotu dodatkowego nie będzie można wybrać wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa, ponieważ będą one nauczane na poziomie podstawowym. Wyłącznie na poziomie rozszerzonym będzie można natomiast uczyć się historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego, filozofii i kultury antycznej.

Ponadto już jutro odbędą się pierwsze lekcje w technikach i szkołach zawodowych, które mają funkcjonować na zupełnie nowych zasadach zbliżonych do wymagań rynku pracy. Ich uczniowie będą zdobywać kwalifikacje już nie tylko w szkole, ale także u pracodawców, w centrach kształcenia praktycznego oraz na szkolnych warsztatach.

Na osłodę można dodać, że w tym roku szkolnym możemy liczyć na 5-6 tygodni wolnego ze względu na ferie, święta oraz dni wolne przyznane przez dyrektora szkoły.

Życzymy wszystkim radosnego i pełnego sukcesów roku szkolnego.

Redakcja Perspektyw