Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Raport - Uczelnie Niepubliczne w Polsce 1991-2011

My piszemy

Nasz kod matrycowy ;)

Nasz kod matrycowy
Perspektywy
Dodatkowy nabór na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Drukuj Poleć znajomemu
Artykuł sponsorowany

Dodatkowy nabór na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przeprowadza dodatkowy nabór na studia w roku akademickim 2012/2013. Wśród proponowanych kierunków studiów znalazły się także kierunki techniczne i przyrodnicze.

Dla tych, którzy nie zdecydowali się jeszcze na studia mamy dobrą wiadomość: w Uniwersytecie czeka na Was nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, wybudowana oraz zmodernizowana dzięki funduszom unijnym!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest największym, spośród wszystkich szkół wyższych, beneficjentem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wykorzystując z programu ponad 290 mln złotych. Fundusze zostały przeznaczone na modernizację, rozbudowę oraz budowę bazy naukowo-dydaktycznej, przeznaczonej dla nauk technicznych i przyrodniczych.

Dzięki Projektowi Techno („Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”), którego realizacja pochłonęła niemal 97 mln złotych, Uniwersytet wybudował nowoczesny obiekt Regionalnego Centrum Informatycznego przeznaczony m.in. dla Wydziału Matematyki i Informatyki. Budynek ma powierzchnię ponad 8 tys. m² i znalazły się w nim m.in. specjalistyczne laboratoria dydaktyczne: technik multimedialnych, architektury komputerów i sieci teleinformatycznych, języków programowania, systemów informatycznych, sztucznej inteligencji, systemów wbudowanych, systemów mobilnych, technologii sieciowych, wspomagania projektowania. Dodatkowo w zasobach RCI, oprócz pracowni i laboratoriów informatycznych i fizycznych przeznaczonych do dydaktyki i badań, zaprojektowano 11 sal seminaryjnych, 250 – osobową aulę oraz dwie aule przeznaczone na 130 miejsc.  

Na Wydziale Matematyki i Informatyki możesz studiować  na kierunkach:

Studia stacjonarne:

Informatyka -  studia   drugiego stopnia-magisterskie
Matematyka – specjalność: matematyka stosowana, specjalność  nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki - studia pierwszego stopnia- licencjackie
Matematyka – specjalność: matematyka stosowana, specjalność nauczanie matematyki - studia drugiego stopnia - magisterskie

Studia niestacjonarne:

Informatyka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie  i drugiego stopnia- magisterskie

W ramach Projektu Techno uczelnia wzmocniła także bazę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Technicznych, budując od podstaw czterokondygnacyjny obiekt przeznaczony dla kierunku budownictwo (13 mln zł przeznaczono na budowę, 11,7 mln złotych na wyposażenie). W nowym budynku, który doskonale wpisuje się w zabytkową, XIX-wieczną zabudowę campusu uniwersyteckiego, przewidziano miejsce dla sześciu specjalistycznych laboratoriów: konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli, fizyki budowli, geotechniki i budownictwa drogowego, materiałoznawstwa oraz inżynierii wodnej. W budynku znajdują się tzw. laboratoria „ciężkie” oraz laboratoria „lekkie”, sale wykładowe na 200, 120 i 60 miejsc oraz inne pomieszczenia dydaktyczne, takie jak np. laboratoria komputerowe.

Kolejną inwestycją, przeznaczoną dla Wydziału Nauk Technicznych, jest kompleks laboratoryjno-badawczego o powierzchni 6 tys. m², który będzie służył studentom kierunków: edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika. Prace budowlane pochłonęły 15 mln zł, a około 8 mln złotych przeznaczono na zakup aparatury badawczej.

W nowych obiektach Wydziału Nauk Technicznych możesz studiować na kierunkach:

Studia stacjonarne:

Budownictwo - studia drugiego stopnia-magisterskie

Edukacja techniczno-informatyczna - studia pierwszego stopnia-inżynierskie  

Inżynieria bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia-inżynierskie  

Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia - inżynierskie  i drugiego stopnia-magisterskie

Mechatronika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie  

Technika rolnicza i leśna - studia pierwszego stopnia –inżynierskie  i drugiego stopnia-magisterskie

Studia niestacjonarne:

Energetyka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie  

Inżynieria bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia-inżynierskie  

Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia –inżynierskie  i  drugiego stopnia –magisterskie

Mechatronika - studia pierwszego stopnia

Technika rolnicza i leśna -  studia pierwszego stopnia –inżynierskie  i  drugiego stopnia -magisterskie

Dla chętnych studiowania kierunki techniczne i pedagogiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przeprowadza nabór uzupełniający także na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku. Zabytkowy obiekt został zmodernizowany i wyposażony nakładem niemal 4 mln zł. Uczelnia kupiła także 21 komputerów, które pozwolą na dostęp do akademickiej sieci Pionier. Studenci będą mieli także dostęp do międzynarodowej sieci Edurom. Dostosowanie teleinformatyczne budynku, wraz z zakupem komputerów, pochłonęło niemal 54 tys. zł. Co więcej, zmodernizowany obiekt ma powierzchnię 1,6 tyś. m², w którym oprócz sal wykładowo-dydaktycznych znalazło się miejsce dla specjalistycznej biblioteki.


W Ełku możesz studiować na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych następujące  kierunki:

Mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja pojazdów mechanicznych - studia pierwszego stopnia-inżynierskie.

Pedagogika, specjalność: edukacja elementarna - studia pierwszego stopni-licencjackie

Dzięki największemu Projektowi realizowanemu na Uniwersytecie – Projektowi BIO została zmodernizowana i wybudowana baza naukowo-dydaktyczna dla pięciu wydziałów kształcących w zakresie nauk przyrodniczych: Bioinżynierii Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Biotechnologii , Wydziału Nauk o Środowisku oraz Wydziału Nauki o Żywności.

Dzięki  Projektowi BIO („Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”), którego realizacja pochłonęła niemal 130 mln złotych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wybudował m.in. nowoczesny obiekt Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Nowy budynek ma powierzchnię ponad 2,5 tys. m² i został podzielony na dwie części – Akwakulturę i Inżynierię Ekologiczną.  

W nowym budynku przewidziano miejsce dla nowoczesnych laboratoriów. W części Akwakultury znajdują się Laboratoria: Biologii i Rozrodu Ryb, Akwakultury Organizmów Wodnych, Mikroskopii, Genetyki Molekularnej, natomiast w części Inżynierii Ekologicznej Laboratoria: Analityczne, Technologii Oczyszczania Ścieków, Technologii Oczyszczania Wody, Technologii Przeróbki Osadów Ściekowych.

W Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Wydziału Nauk o Środowisku będą mogli studiować studenci przyjęci w ramach dodatkowego naboru na studia stacjonarne  na kierunkach:

Rybactwo - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

Ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

Inżynieria środowiska - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

W ramach Projektu BIO uczelnia oddała do użytku zmodernizowane i wyposażone nakładem 34 mln zł Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa przeznaczone dla Wydziału Nauki o Żywności.

Dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 udało się rozbudować i zmodernizować budynek Centrum, wyposażyć halę technologiczną, a także pracownie i laboratoria specjalistyczne, służące celom dydaktycznym oraz stanowiące nowoczesne zaplecze badawcze dla planowanej działalności Centrum.

Zmodernizowana Hala Technologiczna wraz z nowymi liniami technologicznymi to mini mleczarnia. Znalazły się w niej wszystkie niezbędne w nowoczesnym przetwórstwie mleka działy i linie technologiczne, ale także infrastruktura informatyczna, pozwalająca na komputerowe sterowanie procesami oraz ich wizualizację - nieodzowny element właściwego prowadzenia procesu dydaktycznego. W Centrum zmodernizowano także trzy sale wykładowe i wybudowano  trzy nowe sale seminaryjne. Wszystko to dla blisko 2 tys. studentów uczących się na Wydziale.

Na Wydziale Nauki o Żywności dodatkowy nabór na studia organizowany jest na kierunkach:

Studia stacjonarne:

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

Studia niestacjonarne:

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie i drugiego stopnia-magisterskie

Inwestycje realizowane w ramach Projektu BIO pozwoliły na utworzenie specjalistycznego Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, który powstał poprzez rozbudowę i modernizację obiektów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. W Ośrodku funkcjonuje zespół sześciu laboratoriów zmodernizowanych i doposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą:

  • Laboratorium Analizy i Oceny Jakości Pasz
  • Laboratorium Kriokonserwacji Nasienia
  • Laboratorium Monitoringu Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Pszczelich
  • Laboratorium Oceny Jakości Jaj
  • Laboratorium Oceny Mleka Surowego
  • Laboratorium Oceny Mięsa i Produktów Mięsnych

Dzięki realizacji inwestycji uczelnia zyskała 3400 m² powierzchni wybudowanych i zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych oraz 2400 m² powierzchni laboratoriów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Wszystko to dla niemal 1100 studentów uczących się na Wydziale.

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt dodatkowy nabór na studia przeprowadzany jest na kierunkach:

Studia stacjonarne:

Bioinżynieria produkcji żywności - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie (kierunek legitymujący się oceną wyróżniającą wg Polskiej Komisji Akredytacyjnej)

Studia niestacjonarne:

Zootechnika - studia pierwszego stopnia- inżynierskie

W ramach Projektu BIO Wydział Biologii i Biotechnologii wzbogacił się o nowoczesne Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Nowy obiekt został zmodernizowany (1,5 mln zł) oraz wyposażony (14,6 mln zł) w światowej klasy aparaturę naukową badawczą. W kilkunastu pracowniach dydaktycznych studenci mogą kształcić się m.in. z ewolucji molekularnej, inżynierii genetycznej, czy proteomiki. Ćwiczenia praktyczne prowadzone w nowym obiekcie wszechstronnie przygotują przyszłych absolwentów do pracy na  polu biotechnologii.

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii dodatkowy nabór organizowany jest na kierunku:

Biologia - studia pierwszego stopnia – licencjackie  i drugiego stopnia-magisterskie.

Bezpośrednim celem obu projektów jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zakresu i jakości badań prowadzonych w dziedzinie technologii, jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także dostosowanie do standardów europejskich kształcenia na kierunkach technicznych i informatycznych. Realizacja tego celu wzmocni ofertę badawczo-edukacyjną największej jednostki dydaktycznej w północno-wschodniej Polsce, jaką jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Dołącz do Nas! Rozpocznij studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie!

 

Termin wrześniowego naboru na studia:

 10-14 września 2012 r.


Więcej informacji o wrześniowej rekrutacji znajdziesz na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/artykul/1489/dodatkowy-nabor-na-studia-2012-2013.html

Infolinia rekrutacyjna: 89 524 50 80 - czynna od 10 września, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30

Postaw na przyszłość. Postaw na UWM.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Więcej informacji:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biuro Projektu BIO i TECHNO
tel. +48 89 524-52-53 / fax. +48 89 524-52-60
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 4
www.uwm.edu.pl , www.parp.gov.pl , www.mrr.gov.pl