Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Raport - Uczelnie Niepubliczne w Polsce 1991-2011

My piszemy

Nasz kod matrycowy ;)

Nasz kod matrycowy
Perspektywy
Prof. Wiesław Banyś nowym przewodniczącym KRASP Drukuj Poleć znajomemu

 Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na kadencję 2012-2016. Prof. Banyś zastąpił na tym stanowisku prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow, dotychczasową rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego KRASP, które odbyło się 26 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim, wybrano także zastępców przewodniczącego. Zostali nimi: prof. Ryszard Zimak, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, dotychczasowa przewodnicząca KRASP, została wybrana honorową przewodniczącą tej organizacji.

Po wyborach, podczas których prof. Banyś zyskał 74 głosy, czyli wszystkich uprawnionych członków, zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania KRASP. Nowy szef KRASP podkreślił zależy mu na dalszym zwiększaniu dostępu Polaków do wyższego wykształcenia, umiędzynarodowieniu badań i studiów, co sprzyja kreatywności nauczycieli akademickich i poszerzania oferty dydaktycznej uczelni. Zależy mu także na szerszej niż dotąd współpracy w ramach trójkąta: nauka, edukacja i szeroko rozumiane otoczenie uczelni (biznes oraz gospodarka)

Deklaruje także większą aktywność środowiska akademickiego i uczelni w debacie publicznej na różne, ważne dla kraju tematy. - Nowa społeczna odpowiedzialność uniwersytetów to także włączenie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Takie przesłanie pojawia się w misjach uniwersytetów, ale nie bywa do końca realizowane – uważa.

Prof. Wiesław Banyś – językoznawca, romanista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek prezydium KRASP w latach 2008-2012, studiował filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim, a habilitację obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Banyś jest specjalistą z zakresu językoznawstwa komputerowego, tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektronicznych baz danych słownictwa specjalistycznego, automatycznego indeksowania i streszczania tekstów.

Prof. Banyś jest autorem pięciu monografii oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, redaktorem 11 roczników czasopisma „Neofilologica”, współredaktorem pięciu roczników „Etudes Cognitives/Studia Kognitywne” oraz kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (www.krasp.org.pl) to najważniejsza organizacja uczelni akademickich w Polsce. Od 15 lat reprezentuje interesy szkół wyższych, dba o podnoszenie jakości kształcenia, a także wydaje opinie w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego. KRASP zrzesza 107 członków, w tym władze 96 uczelni publicznych oraz 11 prywatnych. Wśród nich są rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych, wychowania fizycznego, rolniczych, wojskowych i służb państwowych.

Perspektywy składają nowym władzom KRASP gratulacje i życzą sukcesów!