Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Najlepsze uczelnie nagrodzone! Drukuj Poleć znajomemu

 Rektorzy najlepszych polskich uczelni 15 maja 2012 r. wzięli udział w uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu Szkół Wyższych 2012 Perspektyw i Rzeczpospolitej. Zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, wyprzedzając tym razem Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najlepszym uczelniom pogratulował prof. Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. W imieniu minister Barbary Kudryckiej i własnym podziękował także twórcom rankingu, którzy tworzą go od 13 lat i budują w środowisku akademickim duże oczekiwania, napięcie, emocje.

- To trzynasty Ranking Szkół Wyższych i pięćdziesiąty ranking edukacyjny przygotowany przez nas – podkreślił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. – Tej pracy zawsze towarzyszy ogromny stres, mamy bowiem świadomość, że ranking jest szeroko komentowany w środowisku akademickim. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie kultury jakości w polskich uczelniach.

- Ranking Szkół Wyższych jest inicjatywą niezwykle ważną nie tylko dlatego, że  przed uczelniami stoją kolosalne wyzwania, ale również z tego względu, że  toczy się debata na temat stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, która jest zdominowana przez głosy bardzo krytyczne – powiedział prof. Michał Kleiber, prezes PAN i przewodniczący Kapituły Rankingu. - Myślę, że ten ranking dostarczy ważny materiał do tego, żeby nie rezygnując z  krytyki, która zawsze jest potrzebna, pokazał dużo dobrych rzeczy w naszych uczelniach. W opinii Kapituły, może trochę nieskromnej, ten ranking jest najbardziej rozbudowanym rankingiem tego typu na świecie. Nikt inny nie pokusił się o to, żeby uwzględniać tak wiele i tak wszechstronnych kryteriów.

Dla prof. Karola Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, tegorocznego zwycięzcy rankingu, ważne jest to, że ranking nie zajmuje się tylko nauką, jak większość rankingów światowych, ale uwzględnia inne aspekty pracy uczelni. - UJ stoi na dwóch nogach – nauce i edukacji -  a więc symetryczność działania w jednym i drugim zakresie jest bardzo ważna – mówił prof. Musioł. – Cieszę się, że wygraliśmy tegoroczny ranking, choć niczego nie robimy „pod ranking” - robimy swoją robotę.

Prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, wyraził szczególną satysfakcję ze zwycięstwa ALK w kategorii umiędzynarodowienia, które było jednym z celów tej uczelni już w ubiegłym wieku. Pan rektor pojawił się na uroczystości w towarzystwie kilkunastoosobowej grupy studentów, z których każdy reprezentował inny kraj.

Dla trzeciego zwycięzcy tegorocznego rankingu, prof. Jana Chajdy, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu, bardzo ważna jest znakomita współpraca uczelni z władzami samorządowymi miasta i województwa, które doceniają jej rolę w społeczności.

W trzynastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2012 oceniono 256 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 93 magisterskie niepubliczne oraz 75 licencjackich niepublicznych i państwowych wyższych szkół zawodowych).

W 2012 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński, który wyprzedził minimalnie Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, przed Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W połączonym rankingu niepublicznych uczelni licencjackich i państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła PWSZ im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu.

Przygotowany także został ranking w piętnastu grupach kierunków studiów. W siedmiu zwyciężył Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniony w grupie kierunków humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, psychologii, filologii i języków obcych oraz naukach politycznych. W innych grupach kierunków najlepsze okazały się: Uniwersytet Jagielloński - kierunki prawne i kierunki pedagogiczne, Szkoła Główna Handlowa - kierunki ekonomiczne, Collegium Medicum UJ - kierunki medyczne, Politechnika Warszawska - kierunki techniczne oraz architektura i budownictwo, Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki IT, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, w skład której weszli: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, honorowy przewodniczący Kapituły, prof. Marek Rocki, senator RP, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ, prof. Bogusław Smólski , b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jan Krzysztof Frąckowiak, dyrektor Biura PolSCA w Brukseli, Włodzimierz Kiciński, b. prezes Nordea Bank Polska, Bartosz Marczuk, z-ca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP.

Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Utrzymany został ubiegłoroczny udział procentowy każdej z tych grup w całości rankingu. Najlepsze uczelnie w głównych grupach kryteriów to:

  • prestiż wśród kadry akademickiej - Uniwersytet Jagielloński,
  • prestiż wśród pracodawców - Politechnika Warszawska,
  • potencjał naukowy - Uniwersytet Warszawski,
  • efektywność naukowa - Uniwersytet Jagielloński,
  • publikacje i cytowania - Uniwersytet Jagielloński,
  • innowacyjność - Politechnika Wrocławska,
  • umiędzynarodowienie - Akademia Leona Koźmińskiego.

Główna zmiana w tegorocznej edycji dotyczy rankingu magisterskich uczelni niepublicznych, w którym zwiększona została do 15% (podobnie jak w rankingu akademickim) waga kryterium umiędzynarodowienia.

W odróżnieniu od ubiegłego roku opublikowano również połączony Ranking niepublicznych uczelni licencjackich i państwowych wyższych szkół zawodowych.

WYNIKI RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2012

Ranking Uczelni Akademickich objął 88 szkół wyższych - zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich - objął 93 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra.

Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich i PWSZ-ów - objął 75 niepublicznych szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia na poziomie licencjata lub inżyniera oraz państwowych wyższych szkół zawodowych.

Nagrody Specjalne 2012

AWANS 2012 - za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni otrzymały:

  • wśród uczelni akademickich: Akademia Leona Koźmińskiego (z 25 na 11 miejsce);
  • wśród uczelni niepublicznych magisterskich: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej - z 76. na 27.

KUŹNIA KADR 2012 - nagroda dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych przypadła Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach.

Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy i w serwisie internetowym www.ranking.perspektywy.pl, a także na łamach Rzeczpospolitej i w jej serwisie www.rp.pl

 

 

Zastrzeżenie prawne