Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Teoria względności dla humanistów Drukuj Poleć znajomemu

 Instytuty Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na wykład otwarty pt. Próba przystępnego wytłumaczenia humanistom o co chodzi w teorii względności, który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kijowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawie.

Podczas wykładu profesor Kijowski poda przykłady pojęć, które w trakcie ewolucji poglądów na naturę otaczającej nas rzeczywistości fizycznej zyskiwały lub traciły status „względności” lub „bezwzględności”. Wykaże również, że absolutna synchronizacja czasu jest czystą utopią. Profesor postara się pokazać, dlaczego „geometria Lorentzowska”, a nie żadna inna, realizuje te własności czasoprzestrzeni, które poznaliśmy w ciągu ostatnich kilkuset lat rozwoju nauki. Skomentuje także niektóre spośród znanych szerokiej publiczności „paradoksów” teorii względności.

Prof. Jerzy Kijowski jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród naukowych, w tym m.in.: Nagrody Młodych Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1969), Głównej Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za prace z matematyki stosowanej (1972), Stypendium Fundacji Humboldta (Niemcy - 1976), Nagrody Wydziału III-go PAN (1980), jest także laureatem programu „Mistrz” Fundacji Nauki Polskiej (1999-2003). Profesor Kijowski jest również współzałożycielem i członkiem komitetu redakcyjnego wydawanego we Włoszech międzynarodowego czasopisma „Journal of Geometry and Physics” oraz członkiem komitetu redakcyjnego wydawanych w Polsce międzynarodowych czasopism „Reports on Mathematical Physics” i „Acta Fisica Polonica”. Profesor Kijowski wypromowałem dotychczas 16 doktorów, a czterech spośród nich zostało stypendystami Fundacji Humboldta. Był inicjatorem i głównym organizatorem przeprowadzonych w Międzynarodowym Centrum Banacha w Warszawie trzech dużych konferencji naukowych: „Canonical and Quantum Gravity” (w roku 1995), „Canonical and Quantum Gravity II” (w roku 1997) oraz „Canonical and Quantum Gravity III” (w roku 2001). Najważniejsze osiągniecia naukowe profesora to m.in.: wprowadzenie pojęcia geometrii wielosymplektycznej do opisu struktury kanonicznej teorii pola, wprowadzenie operatora „czasu przejścia” w mechanice kwantowej i podanie przy jego pomocy nowej interpretacji zasady nieoznaczoności, podanie nowej, całkowicie oryginalnej zasady wariacyjnej dla równań Einsteina i odkrycie tzw. afinicznego sformułowania Ogólnej Teorii Względności, podanie nowego opisu pól z cechowaniem na kracie, a także podanie nowego, oryginalnego dowodu dodatniości energii grawitacyjnej.

Wykład odbędzie się w piątek, 18 maja 2012 roku, o godzinie 17.00 w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle interesującym wydarzeniu.

Więcej informacji: http://www.cft.edu.pl/p_view/p_view.php?login=kijowski