Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Łatwiej na rynku pracy Drukuj Poleć znajomemu

 Rozmowa z prof. Krzysztofem Rybińskim, rektorem Uczelni Vistula.

– 380 tysięcy uczniów szkół średnich zdaje w tym roku maturę. Większość z nich wciąż zastanawia się – co dalej. Co Pana zdaniem przemawia za wyborem uczelni prywatnej?

– Niż demograficzny oraz rosnąca konkurencja sprawia, że uczelnie prywatne muszą bardziej zabiegać o studentów, dlatego w wielu aspektach już teraz są one lepsze od państwowych. Ich zdaniem uczelnie prywatne dysponują nowocześniejszą infrastrukturą, zapewniają bogatszy program praktyk i staży, a wykładowcy są znacznie bardziej dostępni dla studentów niż na uczelniach państwowych. Aż 48% tegorocznych maturzystów uważa, że uczelnie prywatne kształcą lepiej niż państwowe. I tak jest w rzeczywistości. My, jako szkoła prywatna, musimy nieustannie odpowiadać na pytanie: dla kogo kształcimy, bo większość naszych studentów płaci i wymaga – studia mają wzbogacić ich kompetencje i pomóc im w znalezieniu lepszej pracy.

– W jaki sposób Uczelnia Vistula wspiera studentów w znalezieniu pracy?

– Poprzez dostosowywanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Dziś liczy się nie tylko wiedza, ale także, a może nawet przede wszystkim, doświadczenie zawodowe zdobyte na studiach. Przykładamy ogromną wagę do współpracy z biznesem. Programy zajęć na naszej Uczelni na wszystkich 8 kierunkach zostały wzbogacone o liczne, praktyczne kursy podnoszące kompetencje studentów i zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy. Są to m.in. treningi ze sztuki autoprezentacji, zarządzania projektami czy prowadzenia własnej firmy. Jestem pewien, że pod tym względem jesteśmy znacznie bardziej elastyczni niż uczelnie państwowe.

 – W jakich programach stażowych mogą brać udział studenci Uczelni Vistula?

– W ubiegłym roku rozpoczęliśmy I edycję programu płatnych staży „Większy potencjał – większe szanse na rynku pracy”. Zakwalifikowało się do niego 40 osób, 7 z nich otrzymało propozycję pracy. Sukces programu spowodował, że w tym roku podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji. Wprowadziliśmy autorski program praktyk w ramach współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, który zapewni naszym studentom nie tylko możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, ale także pozwoli uzyskać pracę po zakończeniu stażu. Wkrótce wprowadzimy także nowe specjalności, po ukończeniu których nasi studenci będą mogli rozpocząć pracę na konkretnych stanowiskach, w konkretnych firmach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozwijamy także program wykładów eksperckich prowadzonych przez praktyków – przedstawicieli firm, którzy odnieśli sukces zawodowy. Studenci Uczelni Vistula mogą także skorzystać z pomocy Uczelni w zakresie planowania kariery zawodowej. Wielu absolwentów Uczelni Vistula pełni kierownicze stanowiska w polskich i międzynarodowych firmach, wielu prowadzi – z sukcesem – własne firmy.

Czy studenci mogą liczyć na wsparcie materialne?

– Oczywiście. Studenci mogą ubiegać się o stypendia naukowe, sportowe, socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe i dla osób niepełnosprawnych. Przyznajemy je również w formie doraźnej zapomogi tym, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo, studenci zaangażowani w działalność społeczną Uczelni, współpracujący z jednostkami organizacyjnymi szkoły, m.in. Samorządem Studentów, Biurem Karier i Praktyk Studenckich czy Działem Promocji, mogą liczyć na uzyskanie zniżek w opłatach za studia.

Na Uczelni Vistula co dziesiąty student to obcokrajowiec. To chyba jeden z najwyższych wskaźników umiędzynarodowienia w Polsce?

– Zdecydowanie. Na uczelniach wyższych studiuje średnio 1% obcokrajowców. My mamy ten wskaźnik dziesięciokrotnie wyższy, gdyż od wielu lat przywiązujemy dużą wagę do współpracy zagranicznej. Studia w międzynarodowym środowisku rozwijają, sprzyjają zrozumieniu innych kultur i punktów widzenia, pozwalają też nawiązać cenne przyjaźnie. Na Uczelni Vistula studiuje obecnie ponad 400 studentów z 32 krajów, m.in. Indii, Turcji, Wenezueli, Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Białorusi i Rosji.

W marcu tego roku otworzyliśmy Instytut Yunus Emre, stworzony z myślą promowania tureckiej historii, kultury, sztuki oraz języka, a w 2011 roku zaczęło prężnie działać Centrum Indyjsko – Europejskie, odpowiedzialne za rozwój współpracy z uczelniami z Indii. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy, że na Uczelni Vistula będzie studiować 300 studentów z Indii i krajów regionu. Współpracujemy z renomowanymi uczelniami i instytucjami partnerskimi z zagranicy w zakresie nauczania, badań naukowych i wymiany międzynarodowej pracowników i studentów. W ramach programu Erasmus, realizujemy współpracę z uniwersytetami z ponad 20 krajów, m.in. Hiszpanii, Turcji, Szwecji, Francji, Białorusi czy Węgier.

 

Zastrzeżenie prawne