Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Blisko regionu, blisko świata Drukuj Poleć znajomemu

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej od początku miała ambicję stać się kameralną uczelnią o zasięgu nie tylko lokalnym, ale międzynarodowym. To ambitny cel, do którego konsekwentnie dąży z coraz większymi sukcesami. Nagroda Awans w kategorii uczelni magisterskich to kolejny krok w dobrym kierunku.

Koncentrujemy się na zagwarantowaniu wysokiej jakości specjalistycznego kształcenia i zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce – mówi prof. dr hab. Janusz Sondel, rektor WSTiE. – W uczelni kształci się młodzież nie tylko z naszego regionu. Bogata oferta programowa i skuteczny proces kształcenia jest również silnym magnesem dla studentów z całej Polski. Coraz częściej pojawiają się w WSTiE studenci z zagranicy, np. Rosji, Ukrainy, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, którzy doceniają nasze europejskie standardy kształcenia, otwartość i elastyczność.

Uczelnia jest bardzo mocno osadzona w regionie. Aktywizuje instytucje i organizacje do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionu i jego mieszkańców, m.in. zainicjowała i wdrożyła pilotażowy program Leader na obszarach siedmiu gmin Podbabiogórza.

Sukces uczelni mierzy się osiągnięciami studentów. Jest to możliwe dzięki łączeniu nauki z praktyką, z naciskiem na tę drugą. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają zainteresowania i odkrywają własny potencjał. Ci, którzy chcą osiągnąć więcej, mogą się realizować w licznych sekcjach i kołach naukowych. Uczelnia stwarza możliwość łączenia nauki z praktyką już w trakcie studiów.

Uruchomienie studiów w języku angielskim to oczywista konsekwencja decyzji o umiędzynarodowieniu uczelni – otwarciu jej na międzynarodowe rynki, zwiększające możliwości i szanse absolwentów na rynku pracy. W języku angielskim studiują studenci zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Biznes aktywnie współpracuje z uczelnią, zapraszając do siebie zdolnych studentów, którzy traktowani są jak potencjalni pracownicy. Misją WSTiE jest takie przygotowanie studentów, aby każdy absolwent znalazł pracę zgodną z jego wykształceniem. Dlatego programy nauczania są tak modelowane, by były skorelowane z otoczeniem rynkowym, a oferowane kierunki i specjalności mają wyprzedzać zapotrzebowanie rynku pracy. Uczelnia zwiększa szanse studentów na europejskim rynku pracy przez możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień na kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia publicznego, politycznego i naukowego.

Akademia Biznesu WSTiE to autorski projekt uczelni, która uruchamia innowacyjne przedsięwzięcie mające na celu połączenie ogromnego potencjału uczelni z potrzebami rynku. Powstał unikalny program efektywnego praktycznego szkolenia studentów, którzy pod okiem doświadczonych wykładowców, praktyków i menedżerów uczą się, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w realnych przedsięwzięciach biznesowych.

Nasza recepta to: być bliżej studenta, bliżej gospodarki, bliżej świata – podkreśla rektor WSTiE. – Program kształcenia w naszej uczelni ewoluował przez ostatnie lata, aby jak najlepiej przygotować studentów do wymagającego współczesnego rynku pracy. Nasza strategia rozwoju spowodowała, że kształcimy w europejskich standardach, nie boimy się weryfikacji i wykorzystujemy każdą szansę, aby podejmować współpracę międzynarodową z korzyścią dla przyszłych absolwentów.

 

Zastrzeżenie prawne