Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Stawiają na młodych Drukuj Poleć znajomemu

Kuźnia Kadr

Kuźnia Kadr to nagroda dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. W tegorocznej edycji to zaszczytne wyróżnienie przypadło Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach.

Śląski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Od początku jego rolą pozostaje przede wszystkim kształcenie na najwyższym poziomie oraz prowadzenie badań naukowych w ścisłym powiązaniu z leczeniem. Warunkiem koniecznym do skutecznego wykonywania tych zadań jest dobra kadra. W myśl zasady czym skorupka za młodu..., wszystko zaczyna się już na studiach.

SUM wciąż tworzy nowe kierunki studiów – w ciągu ostatnich lat: ratownictwo medyczne, dietetyka oraz neurobiologia. Intensywnie współpracuje z innymi uczelniami nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Dzięki zainicjowanemu 7 lat temu programowi Erasmus już 200 studentów zdobywało wiedzę na 42 uniwersytetach europejskich. Do SUM przyjechało w tym czasie 87 osób, m.in. z Włoch, Turcji, Słowacji, Czech i Węgier. Dodatkowe możliwości rozwoju stworzy studentom planowane w roku 2014 uruchomienie nowego programu edukacyjnego UE „Erasmus dla wszystkich”, z budżetem w wysokości 99 mld euro.

Śląski Uniwersytet Medyczny stawia na młodych pracowników. Od lat tworzone są kolejne wydziały, które stwarzają studentom możliwości rozwoju i zachęcają do kontynuowania kariery akademickiej. W ciągu ostatnich 7 lat liczba doktorantów na SUM zwiększyła się o połowę. Uprawnienia do nadawania tytułu doktora mają wszystkie wydziały SUM, w tym trzy – także do nadawania tytułu doktora habilitowanego.

– W listopadzie 2011 roku aktywnie działający Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizował Konferencję Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Uczelni Medycznych, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, władz Samorządu Lekarskiego oraz reprezentanci Samorządu Doktorantów Uczelni Medycznych w Polsce” – mówi prof. Ewa Małecka-Tendera, rektor SUM. – Z pewnością inicjatywy związane z międzynarodową wymianą studentów, a także stałe podnoszenie jakości kształcenia, zaowocowały w ciągu ostatnich trzech lat przyznaniem aż 11 reprezentantom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stypendiów Ministra Zdrowia dla najzdolniejszych studentów. Szczególnym powodem do dumy jest uzyskanie przez stażystów z Wydziału Lekarskiego SUM w sesji zimowej 2011 roku najwyższego w kraju poziomu zdawalności Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Zaangażowaniu władz towarzyszy bardzo aktywna współpraca ze strony studentów, którzy włączyli się w życie uczelniane na wielu poziomach. Największą organizacją jest Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN), skupiające aż 131 kół naukowych działających na wszystkich wydziałach.

Śląski Uniwersytet Medyczny stale rozwija swoją bazę dydaktyczną. Szeroko zakrojone plany inwestycyjne objęły w ciągu ostatnich 7 lat wszystkie wydziały uczelni. Najważniejszym przedsięwzięciem, które już od października zacznie służyć studentom i młodym lekarzom jest Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci będą nabywać umiejętności praktycznych zwłaszcza w zakresie działania w stanach nagłych i zagrożenia życia na nowoczesnych symulatorach – urządzeniach symulujących prawdziwych pacjentów.      

 

Zastrzeżenie prawne