Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

UW na topie Drukuj Poleć znajomemu

Liderem rankingu w grupie kryterium POTENCJAŁ NAUKOWY jest Uniwersytet Warszawski. Na grupę tę składa się 5 wskaźników.

 Są to: ocena parametryczna – mierzona sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW, w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (z wagą 6 proc.); uprawnienia habilitacyjne – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich (z wagą 2 proc), uprawnienia doktorskie – mierzone sumą uprawnień doktorskich (z wagą 2 proc), nasycenie kadrami osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (z wagą 3 proc.) oraz akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych (z wagą 2 proc).

W tegorocznym rankingu został zmodyfikowaliśmy sposób liczenia uprawnień doktorskich i habilitacyjnych, które są liczone osobno, co w bliższym stopniu oddaje jakość i potencjał uczelni.

Suma tych pięciu wskaźników wskazała uczelnię z największym potencjałem naukowym – Uniwersytet Warszawski, który utrzymał pozycję lidera. Na drugim miejscu, z nieznaczną różnicą, bo 0,6 proc. plasuje się Uniwersytet Jagielloński. Trzecią uczelnię w tym zestawieniu dzieli do liderów prawie 10 proc.

UW może pochwalić się 5 akredytacjami międzynarodowymi, 4 akredytacjami wyróżniającymi PKA, 17 akredytacjami środowiskowymi UKA. Posiada 28 jednostek organizacyjnych objętych oceną parametryczną, przy czym 21 jednostek otrzymało I kategorię, 6 – II kategorię i 1 jednostka – III kategorię. Na 3522 nauczycieli pełno – i niepełnozatrudnionych, 2971 to pracownicy naukowi. Uczelnia posiada w sumie 34 uprawnienia habilitacyjne i 47 doktorskich.

Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

Lubię to!
 

Zastrzeżenie prawne