Kierunki społeczne 2012 Drukuj Poleć znajomemu

administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, etyka, europeistyka, informatyka ekonomiczna i pedagogika, kognitywistyka, komunikacja europejska, komunikacja i poznanie, logopedia, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiofonologią, logopedia z fonoaudiologią, międzynarodowe studia kulturowe, nauki o działalności charytatywnej, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, psychologia w zarządzaniu, regionalistyka, samorząd terytorialny i polityka regionalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia prawno-ekonomiczne, terapia zajęciowa

The file ///ranking/2012/RWU/ranking_2012_KIERUNKI_spoleczne.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

 

Zastrzeżenie prawne