Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych 2012 Drukuj Poleć znajomemu

 Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów wyższych uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Kapituła na swym pierwszym posiedzeniu ustaliła obowiązujące zasady rankingu, a następnie Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła proces zestawienia i weryfikacji danych. Na swoim czwartym posiedzeniu (8 maja br.) Kapituła zatwierdziła uzyskane wyniki. Przedstawiamy je niniejszym, wspólnie z Rzeczpospolitą do publicznej wiadomości.

 

Skład kapituły

prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu
prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant WAT
prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH
prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor AMed. w Warszawie
dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP
dr Jan Krzysztof Frąckowiak – dyrektor Biura „PolSCA” w Brukseli
Włodzimierz Kiciński – partner Biura Analiz Aplikacji Kredytowych, b. prezes Nordea Bank Polska
Bartosz Marczuk – zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej
Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP.

 

 

 

Zastrzeżenie prawne