Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Marcin Pałys nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Marcin Pałys nowym rektorem Uniwersytetu WarszawskiegoProf. dr hab. Marcin Pałys, obecny prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej, został nowym nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012-2016 (18.04). Podczas głosowania uczonego poparło 209 elektorów spośród 309 głosujących elektorów, jego kontrkandydat, prof. Marek Wąsowicz otrzymał 95 głosów.

Podczas spotkania przedwyborczego rektor-elekt uznał minione cztery lata na  UW za bardzo pomyślne. Na listę sukcesów wpisał m.in. wzrost liczby tematów badawczych oraz środków pozwalających na ich realizację, a także zwiększającą się liczbę doktorantów i studentów studiów stacjonarnych. - Chciałbym zaproponować Państwu, aby były to ambitne cztery lata, podczas których wykorzystamy zgromadzony dotychczas potencjał, a także drzemiące w Uniwersytecie możliwości - mówił jeszcze wówczas kandydat na rektora.

Zdaniem prof. Pałysa UW stoi przed wieloma trudnymi zadaniami, ale dwa z nich są priorytetowe - utrzymanie pozycji najlepszej i największej uczelni w Polsce oraz walka o wzrost pozycji uczelni na arenie międzynarodowej. W osiąganiu tych celów nie można zapominać, że na Uniwersytecie najważniejsi są ludzie oraz inwestycja w nich, żeby pełni wykorzystać potencjał pracowników, doktorantów i studentów – pokreślił. Profesor mówił nie tylko o podwyższaniu zarobków pracowników, ale również o elastycznych formach wynagradzania, dzięki którym zaangażowanie i pracowitość zawsze spotkają się z uznaniem i rekompensatą.

Rektor-elekt zadeklarował starania o wybudowanie nowych domów studenckich na Służewcu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwrócił również uwagę na konieczność lepszego wykorzystania potencjału badawczego uczelni. - Rynek i gospodarka są zainteresowane naszymi osiągnięciami, zatem nie bójmy się z tego korzystać. Jako instytucja publiczna jesteśmy to tej gospodarce i temu społeczeństwu winni – mówił.

Prof. UW dr hab. Marcin Pałys jest z wykształcenia chemikiem. Doktoryzował się na University of Twente w Holandii, a dalszą karierę naukową na stałe związał z wydziałem, na którym tuż po maturze zgłębiał tajniki nauk chemicznych – na Wydziale Chemii UW habilitował się i pracował jako wykładowca. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego UW.

Równolegle do pracy badawczej prof. Pałys podejmował się innych zadań na uczelni, łącząc obowiązki naukowe, dydaktyczne i administracyjne. Na Wydziale Chemii zajmował się sprawami związanymi z rekrutacją na studia, koordynował przygotowania kontraktu ERASMUS/SOCRATES, pracował też nad informatyzacją Sekcji Ekonomiczno-Finansowej jednostki. W 2005 r. uczony objął stanowisko prodziekana do spraw finansowych Wydziału Chemii UW, a trzy lata później prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju i polityki finansowej.

Rektor elekt jest członkiem International Society of Elektrochemistry, a także ekspertem w External Advisory Group inicjatywy Komisji Europejskiej "FET Flagships".

Do głównych zainteresowań profesora należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych, modelowanie procesów chemicznych na granicach faz oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii.

W życiu prywatnym prof. Pałys chętnie podróżuje. Jest żonaty i ma syna.