Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Jan Łaszczyk ponownie rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Jan Łaszczyk ponownie rektorem Akademii Pedagogiki SpecjalnejProf. dr hab. Jan Łaszczyk ponownie został rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kadencję 2012-2016 (18.04). Uzyskał ponad 82 proc. głosów.  Był jedynym kandydatem na tę funkcję.

Rektor-elekt (ur. 1951 r.) w Akademii Pedagogiki Specjalnej jest zatrudniony od 1975 r. Jest pedagogiem, uczeniem prof. Andrzeja Góralskiego. Od 2008 roku jest rektorem APS, a także kierownikiem Podyplomowego Studium Informatyki i Komputeryzacji w Kształceniu Specjalnym, kierownikiem Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości.

W 1984 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany przez Najwyższą Komisję Kwalifikacyjną Federacji Rosyjskiej. Zasadnicza problematyka zainteresowań badawczych prof. Łaszczyka koncentruje się wokół pedagogicznego procesu rozwijania dyspozycji twórczych człowieka oraz pracy z uczniem zdolnym, a także obejmuje zagadnienia wykorzystania technik informatycznych w edukacji, w szczególności w edukacji specjalnej. Działalność w tej dziedzinie to udział w ministerialnym programie "Technologie informatyczne dla edukacji" w 1986 roku, a później badania na temat stanu informatyzacji szkół specjalnych w latach 1986 - 1990. Jest autorem licznych publikacji i organizatorem polskich i międzynarodowych konferencji, kongresów i sympozjów.

Członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu oraz Rady Redakcyjnej rocznika „Wspólnotowość i Postawa Uniwersalistyczna”. Współpracował przy tworzeniu fundacji Pedagogiki Zdolności Universitas Rediviva, pełni stanowisko prezesa fundacji. Członek Zarządu Fundacji Niezależnej Akademii Twórczości.

Jest autorem wielu publikacji, prelegentem oraz organizatorem polskich i międzynarodowych konferencji, kongresów i sympozjów naukowych.