Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Leonard Etel nowym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Leonard Etel nowym rektorem Uniwersytetu w BiałymstokuProf. Leonard Etel, dziekan wydziału prawa, został nowym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku (18.04) na kadencję 2012-2016. Zdobył 63 głosy elektorów spośród  95 elektorów, jego kontrkandydat, prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem, prof. Marek Proniewski, otrzymał  27 głosów.

Rektor-elekt (rocznik 1960) jest nauczycielem akademickim od 1985 r., stopień profesora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. W latach 1992 – 2001 był prodziekanem Wydziału Prawa, od 2005  r. jest dziekanem WP.  Prowadzi wykłady z prawa podatkowego i finansowego.

Ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego (powołanego w ramach współpracy czterech uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego). Członek rady programowej miesięcznika Prawo i Podatki, przewodniczący rady naukowej miesięcznika Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych

Autor ok. 300 publikacji, w tym monografii, artykułów, podręczników i skryptów.

Żonaty, 2 dzieci. Przyznaje się do 2 psów i konia, jego pasje to książki, wędkarstwo turystyczne, koszykówka.