Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Edward Włodarczyk nowym rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Edward Włodarczyk nowym rektorem Uniwersytetu SzczecińskiegoProf. Edward Włodarczyk, dotychczasowy prorektor ds. kształcenia, został nowym rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencje 2012-2016 (18.04). Kandydaturę profesora poparło 94 elektorów spośród 101 głosujących, jego konkurent dr hab. Wojciech Krysztofiak otrzymał jeden głos.

Rektor-elekt ze szczecińską uczelnią jest związany od 1992 r. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. kształcenia, jest także kierownikiem Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego. W latach 1989-1992 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk oraz kierownika Pracowni Zakładu Historii Pomorza w Szczecinie. W latach 1996-2002 sprawował funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, a następnie od 2002 do 2008 roku pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Wcześniej był pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z czterech wiceprezesów Polskiego Towarzystwa Historycznego, jest także członkiem Rad Redakcyjnych kilku liczących się polskich czasopism historycznych: Czasy Nowożytne, Zapiski Historyczne i Studia Historiae Oeconomicae oraz promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich. W 2007 roku otrzymał wraz z prof. Zygmuntem Szultką i prof. Włodzimierzem Stępińskim nagrodę zespołową Nobla Zachodniopomorskiego za tom IV Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 roku.