Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński nowym rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Drukuj Poleć znajomemu

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński nowym rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyńskiegoKs. dr hab. Stanisław Dziekoński został nowym rektorem UKSW na kadencję 2012 - 2016 (11.04). O stanowisko rektora UKSW ubiegali się również ks. prof. Henryk Skorowski, który objął funkcję rektora UKSW w 2010 r., po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej ks. prof. Ryszardzie Rumianku oraz dotychczasowa prorektor do spraw kształcenia dr hab. Dorota Kielak.

Rektor elekt ma 45 lat, jest kapłanem Diecezji Łomżyńskiej. W latach 1986 –1992 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Swoje późniejsze losy naukowe związał ze środowiskiem naszej Uczelni. Studia specjalistyczne  w zakresie katechetyki odbył w latach 1992-1994 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny UKSW). Praca licencjacka nosiła tytuł: „Zadanie wychowawcze rodziców w świetle nauczania Kościoła Powszechnego po Soborze Watykańskim II”. W 1999 roku ksiądz Stanisław Dziekoński otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy: „Wychowanie w nauczaniu Kościoła od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II”. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 2006 roku.

Obecnie jest dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW.  Ksiądz profesor Stanisław Dziekoński jest doktorem habilitowanym teologii w zakresie katechetyki, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekanem Wydziału Teologicznego tej uczelni, kierownikiem Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsultorem przy Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, autorem kilku i współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów przeważnie o tematyce katechetycznej pedagogicznej, zastępcą Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Teologicznych.

Ksiądz rektor-elekt pełni wiele funkcji, także poza UKSW. Poczynając od 1999 roku jest profesorem WSD w Łomży, wykładowcą Instytutu Teologicznego w Łomży, członkiem Sekcji Polskich Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki. Od 2002 roku jest cenzorem i konsultorem w Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Chrześcijaństwo i wychowanie ekologiczne”. Od 2007 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego Świętego Franciszka Salezego, zaś od 2009 roku – członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.