Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Tadeusz Bohdal nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Tadeusz Bohdal nowym rektorem Politechniki KoszalińskiejProf. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, dotychczasowy prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką został nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej.

O rektorski stołek ubiegało się czterech profesorów: Tadeusz Bohdal, Tomasz Hesse, Leon Kukiełka i Kazimierz Szymański. w drugiej turze, do której  przeszli prof. Bohdal i prof. Hesse stosunkiem głosów 63:40 wygrał prof. Bohdal.

Rektor-elekt zapowiedział, że podczas swojej kadencji będzie dążył do zacieśnienia współpracy koszalińskiej uczelni z gospodarką przez włączenie pracodawców w proces kształcenia studentów. Zamierza również uczynić naukę na politechnice bardziej przyjazną dla studentów. 

Rektor-elekt urodził się w 1953 r. w Świdwinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, gdzie w 1976 r. ukończył studia inżynierskie, a dwa lata później magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej (1986 r.), a doktora habilitowanego – na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej (2001). Profesorem jest od 2007 r. Specjalizuje się w zakresie techniki cieplnej i chłodniczej.

Prof. Bohdal związany jest zawodowo z Politechniką Koszalińską (wcześniej Wyższą Szkołą Inżynierską) od 1976 r., gdzie zatrudniony był kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

W latach 1996 – 2002 był prodziekanem Wydziału Mechanicznego PK do spraw nauczania.   Od 2008 r. pełni funkcję prorektora PK do spraw nauki i współpracy z gospodarką. Jest kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym PK.

Autor 10 monografii i książek, 315 artykułów i referatów; wypromował ośmiu doktorów, jest promotorem dwóch wszczętych przewodów doktorskich, opiekunem pięciu dalszych doktorantów; jest promotorem 215 prac inżynierskich i magisterskich. Jest także autorem120 wdrożonych opracowań w postaci projektów, ekspertyz, opinii i sprawozdań z badań naukowych i stosowanych.

W swoim dorobku ma ponad 100 opinii naukowych w postaci: recenzji postępowań profesorskich, przewodów habilitacyjnych, doktorskich, książek i monografii, oraz artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym i krajowym, wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu – Komisja B1 – przedstawiciel Polski w latach 2008 – 2012; Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk;  Rady Programowej Miesięcznika „Chłodnictwo”;

Prof. Bohdal jest żonaty. Żona Henryka jest nauczycielką w koszalińskim Zespole Szkół nr 7. Mają dwoje dorosłych dzieci. Syn Łukasz jest nauczycielem akademickim (doktorem nauk technicznych), a córka Magdalena – lekarzem.