Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Maria Nowicka-Skowron ponownie rektorem Politechniki Częstochowskiej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Maria Nowicka-Skowron ponownie rektorem Politechniki CzęstochowskiejProf. dr hab. Marii Nowicka-Skowron ponownie została rektorem Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2012-2016 (4.04). W wyborach zyskała 100-procentowe poparcie, oddano na jej kandydaturę 90 głosów spośród 90 elektorów. Nie miała kontrkandydata.

Rektor-elekt urodziła się w 1950 r. w Choroniu (woj. Śląskie). Studia wyższe odbyła w latach 1969-1973 w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1981 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczne konsekwencje wpływu postępu technicznego na racjonalne wykonanie materiałów w przemyśle obrabiarkowym”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała jej AE w Katowicach w 1991 r. na podstawie rozprawy pt: „Efektywność remontów w elektrowniach zawodowych". Tytuł naukowy profesora uzyskała również w AE w Katowicach w 2002 r. na podstawie monografii: „Efektywność systemów logistycznych" (PWE Warszawa). Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładach Włókienniczych w 1973 r., a od 1975 r. do dziś pracuje w Politechnice Częstochowskiej, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego.

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron posiada duże doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników. W latach 1997-1999 była pierwszym dziekanem Wydziału Zarządzania po jego utworzeniu na bazie Instytutu Zarządzania. W okresie tym zainicjowała budowę Auli WZ. W latach 1999-2002 była prorektorem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą, a w latach 2002-2005 prorektorem ds. nauki. Od 2005 r. do 2008 r. pełniła ponownie funkcję dziekana Wydziału Zarządzania. Obecnie jest również dyrektorem Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego. Od 1 września 2008 r. jest rektorem Politechniki Częstochowskiej.

W pracy zawodowej można wyróżnić równoległe zatrudnienia w AGH Kraków w latach 1995-2006. Ponadto współpracowała z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami. Działalność naukową charakteryzują liczne publikacje; ponad 170 pozycji, w tym 6 monografii i ponad 60 artykułów zagranicznych. Była promotorem 18 ukończonych prac doktorskich. Uczestniczy w dużej ilości prac naukowych (granty, projekty, prace zlecone, ekspertyzy) jako kierownik lub wykonawca.

Jest autorem ponad 60 recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz ponad 100 recenzji innych prac naukowych. Ponadto była organizatorem ponad 16 konferencji naukowych oraz członkiem rad naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Koordynowała program Tempus (1995-1998) oraz aktywnie uczestniczyła w programie Socrates. Przebywała na wielu stażach naukowych, wśród których można wyróżnić m.in. Uniwersytety w Austrii, Irlandii, USA, Belgii, Francji. Odbyła również staże przemysłowe w Fabryce Obrabiarek Ponar-Poręba Zawiercie, w Ministerstwie Energetyki i w Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego - Katowice.

Jest członkiem komisji PAN Oddział w Katowicach i Oddział w Poznaniu. W 1997 r. została członkiem International Society for Inventory Research. Pełniła funkcję v-ce Prezesa TNOiK Oddział Częstochowa oraz Prezesa Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Kobiet przy Politechnice Częstochowskiej. W latach 2005-2008 była Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.