Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Antoni Bukaluk ponownie rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Antoni Bukaluk ponownie rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w BydgoszczyProf. dr hab. inż. Antoni Bukaluk, dotychczasowy rektor, ponownie został rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na kadencję 2012-2016 (2.04).  W wyborach zyskał poparcie 62 spośród 100 elektorów, nie miał kontrkandydata.

Rektor-elekt zapowiedział dążenie do tworzenia nowych kierunków na uczelni i wspieranie starań pracowników naukowych o zewnętrzne granty na badania.

Prof. Antoni Bukaluk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, specjalistą w zakresie fizyki ciała stałego. Do swoich sukcesów zalicza współtworzenie kierunku fizyka techniczna, a także budowę Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.

W latach 1992-1993 oraz 2002-2008 był prorektorem ds. nauk UTP. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego od 2008 roku.