Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Włodzimierz Nykiel ponownie rektorem Uniwersytetu Łódzkiego Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Włodzimierz Nykiel ponownie rektorem Uniwersytetu ŁódzkiegoProf. dr hab. Włodzimierz Nykiel ponownie został rektorem Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012-2016 (26.03). Otrzymał 171 głosów poparcia spośród grona 190 elektorów, 17 osób głosowało przeciw; dwa głosy były nieważne. Był jedynym kandydatem na rektora w najbliższej kadencji.

W krótkim przemówieniu po ogłoszeniu wyniku rektor-elekt podziękował za zaufanie. Tydzień wcześniej, podczas spotkania przedwyborczego ze studentami i pracownikami uczelni rektor zapowiadał m.in. ułatwienia dla naukowców chcących tłumaczyć wyniki swoich badań na liczące się języki obce oraz stworzenie puli mieszkań dla adiunktów. Z działań rozpoczętych w obecnej  kadencji priorytetem rektora będzie m.in. dokończenie budowy nowej siedziby Wydziału Filologicznego oraz dalsze otwieranie uczelni na współpracę z biznesem.  Zapowiadał więcej pieniędzy dla kół naukowych i umiędzynarodowienie uczelni, przypominając, że za jego pierwszej kadencji liczba cudzoziemców z indeksami UŁ wzrosła dwukrotnie. Chce także udoskonalać reformę zarządzania, polegającą na decentralizacji finansowania uczelni. Nowością mają być m.in. zmiany programów nauczania, które będą lepiej odpowiadać na potrzeby gospodarcze.

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w 1973 r.. W 1981 r. ukończył Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu. W 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych, a w 2006 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Od 2007 r. kieruje Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego. W latach 1994-1996 był prodziekanem, a w latach 1996-2002 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, jedynej tego rodzaju placówki naukowej w Polsce, współpracującej z czołowymi ośrodkami zagranicznymi. Włodzimierz Nykiel jest autorem czterech książek i współautorem ośmiu innych.

Napisał ponad sto artykułów, glos i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours - jako professeur invité (Francja), a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria). Był między innymi: konsultantem International City Management Association w Waszyngtonie (1991, 1992), członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej (2003,2004) i Społecznej Rady Skarbowości (2004, 2005) przy Ministrze Finansów oraz Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002 - 2007), której nadal jest członkiem.

Jest członkiem Rady Legislacyjnej, należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; W 2005, 2007, 2009 r. wybierany do zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasiada w radach programowych "Przeglądu Podatkowego", "Kwartalnika Prawa Podatkowego", "Prawa i Podatków" oraz "Przeglądu Legislacyjnego".