Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Andrzej Chochół nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Andrzej Chochół nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieProf. dr hab. inż. Andrzej Chochół, obecny prorektor ds. studenckich, został nowym rektorem UE na kadencję 2012-2016. Pokonał w drugiej turze prof. Ryszarda Borowieckiego, otrzymując 145 głosów 225 elektorów. Jego przeciwnik w walce o rektorski stołek otrzymał 80 głosów.

Rektor-elekt w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał kontynuację obecnej polityki zarządzania uczelnią. - Gdybym został wyłoniony na kandydata przez zgromadzenie elektorów i znalazł poparcie, na pewno kontynuowałbym wizję rozwoju i politykę obecnego rektora – zapewniał.

Prof. Andrzej Chochół ukończył w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym kierunek towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i rozpoczął pracę w Instytucie Odlewnictwa na etacie asystenta naukowo-badawczego. Od 1982 r. pracuje na Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie profesor nadzwyczajny. Pracę doktorską obronił w 1987 r. w swojej macierzystej uczelni, a stopień dra habilitowanego uzyskał w 1999 r.  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od samego początku swojej pracy zawodowej prowadzi zajęcia ze studentami - początkowo ćwiczenia, a obecnie wykłady i seminaria magisterskie.

W latach 2002 – 2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Towaroznawstwa, a następnie prorektora ds. studenckich (do chwili obecnej). Pełnił też funkcję prezesa O/krakowskiego, a następnie w latach 1998 – 2007 prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. W latach 2004 – 2008 był też wiceprezydentem The International Society of Commodity Science and Technology z sekretariatem w Wiedniu. Był członkiem, a od 2011r.  jest wiceprezesem Sekcji Towaroznawczej Nauk o Jakości  Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu. Członek Kapituły Ambasadorzy Kongresów Polskich.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, wypromował dwóch doktorów, był też recenzentem wielu doktoratów, habilitacji i artykułów naukowych.

Jego hobby jest kryminalistyka i z tego zakresu zrobił uprawnienia biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest członkiem European Network of Forensic Science, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Często prowadzi wykłady z kryminalistyki dla sędziów, prokuratorów i studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim.