Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Włodzimierz Kiernożycki ponownie rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Włodzimierz Kiernożycki ponownie rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wProf. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki ponownie został rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na kadencję 2012-2016 (23.03). Pokonał czterech kandydatów, profesorów: Ryszarda Kaleńczuka, Andrzeja Nowaka oraz Wiesława Skrzypczaka.

95. elektorów (na 100. uprawnionych) wybrało prof. Włodzimierza Kiernożyckiego w drugiej turze. Pozostali kandydaci otrzymali: prof. Ryszard Kaleńczuk – 4 głosy; prof. Włodzimierz Kiernożycki – 51; prof. Andrzej Nowak – 40.

- Skupię się przede wszystkim na kierunkach działań i zadaniach, które mają charakter uniwersalny i będą prowadzone niezależnie od dalszych decyzji rządowych i ustaw sejmowych - zapowiadał rektor-elekt w swoim programie wyborczym. - Mają one charakter długoterminowy, budowania uczelni nowoczesnej  i przedsiębiorczej. Działania te będą wymagały ciężkiej pracy zaangażowania całej społeczności akademickiej. Nie ma tutaj innej prostszej drogi - „drogi na skróty”.

Rektor-elekt jest pierwszym rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego sprawującym funkcję z wyboru. Na poprzednią, roczną kadencję został powołany, w związku z powstaniem nowej uczelni 1 stycznia 2009 r., przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką.

Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, gdzie w 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa i Architektury. Przeszedł kolejne stopnie awansu naukowego, od stanowiska asystenta stażysty do tytułu profesora. Doktorat obronił  w 1979 r., habilitację uzyskał w 1993 r. (PG), tytuł profesora otrzymał w 2004 r. (PG),

Na uczelni pełnił funkcje organizacyjne: dyrektora instytutu, prodziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, przez sześć lat dziekana tego wydziału, a następnie przez trzy lata prorektora ds. nauczania. Od 2005 do 2009 roku dwukrotnie pełnił funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Od 12 lat Kierownik Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu.