Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Tomasz Łodygowski nowym rektorem Politechniki Poznańskiej Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Tomasz Łodygowski nowym rektorem Politechniki PoznańskiejProf. dr hab. Tomasz Łodygowski, obecny prorektor ds.  został nowym rektorem Politechniki Poznańskiej na kadencję 2012-2016. W finałowym starciu były prorektor pokonał prof. Adama Voelkela z Wydziału Technologii Chemicznej. Nowe kierunki studiów, pielęgnowanie więzi z partnerami przemysłowymi i władzami regionu, wyłuskiwanie najaktywniejszych studentów, elektroniczne indeksy, rozbudowa kampusu nad Wartą - to tylko niektóre z celów jakie stawia przed sobą nowy rektor. 

Hasłem przewodnim prof. Łodygowskiego jest "stabilna kontynuacja, a nie nerwowe zmiany prowadzące do chaosu".

Prof. Łodygowski urodził się w Poznaniu, skończył III LO i Wydział Budownictwa Lądowego na PP. Od 37 lat politechnika jest jego jedynym miejscem pracy. Profesor był m.in. prorektorem ds. kształcenia, a ostatnio był odpowiedzialny za "Erę inżyniera" - projekt, którego głównym celem było dostosowanie kształcenia na uczelni do aktualnych potrzeb gospodarki.

Nowy rektor lubi wycieczki i fotografię. Prof. Łodygowski będzie rektorem co najmniej do 2016 r. Później będzie mógł się ubiegać o wybór na kolejną, 4-letnią kadencję. Po dwóch kadencjach pod rząd o tytuł rektora nie mógł się w tym roku już ubiegać dotychczasowy rektor, prof. Adam Hamrol.

Specjalista z dziedziny mechaniki konstrukcji
Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej w kadencjach: 2002-2005 i 2005-2008
Przewodniczący Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w kadencji 2005-2008

Ukończył studia w roku 1974 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Po studiach został w macierzystej uczelni, gdzie jest pracownikiem Instytutu Konstrukcji Budowlanych (zakład Mechaniki Budowli, Wytrzymałości Materiałów) gdzie aktualnie jest kierownikiem Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Profesor T.Łodygowski specjalizuje się w mechanice konstrukcji w szczególności z zastosowaniem metod komputerowych. W 1982 roku obronił doktorat na temat nieliniowej analizy konstrukcji, sprężysto-plastycznych, a następnie 1997 roku habilitował się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w zakresie numerycznej analizy zjawisk lokalizacji deformacji plastycznych w materiałach ciągliwych i gruntach (za co otrzymał nagrodę indywidualną Wydziału IV PAN). W ostatniej kadencji pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych. Tytuł profesora uzyskał w roku 2005.

W latach 1986 - 1988 stypendysta Fundacji Fulbrighta w Northwestern University, Evanston, USA (od dwóch kadencji sekretarz Polskiego stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta). W latach 1992 - 1994 stypendysta Fundacji A.von Humboldta, Universität Hannover, RFN. W wyborach do Władz Uczelni w roku 2002 został wybrany na Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej, a w roku 2005 został wybrany na drugą kadencję (2005-2008).