Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Jacek Wysocki ponownie rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Jacek Wysocki ponownie rektorem Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuProf. dr hab. Jacek Wysocki ponownie został rektorem Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kadencję 2012-2016. W głosowaniu, którym wzięło udział 195 elektorów, uzyskał 191 głosów, dwie osoby się wstrzymały, dwie były przeciw. Nie miał kontrkandydata.

- W tej kadencji chcę postawić na poprawę jakości kształcenia i leczenia w klinicznych szpitalach – mówił po ogłoszeniu wyników i dziękował za zaufanie.

Wyznaczając kierunki działania uczelni w kadencji 2012 – 2016 jako główne cele sformułował m.in. zapewnienie UM silnej pozycji naukowej, co będzie stanowiło warunek niezbędny do utrzymania akademickiego charakteru uczelni i pozyskiwania środków na jej funkcjonowanie.

Wśród działań wymienił: utworzenie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w oparciu o Wydziały Lekarskie lub konsorcjum tych wydziałów z partnerem zewnętrznym; utrzymywanie i podnoszenie wysokich wymagań przy zatrudnianiu nowych pracowników; dbałość o wysoki poziom naukowy kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, do stanowiska profesora; wspieranie starań  pracowników Uczelni o granty z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Rektor-elekt jest pediatrą, specjalistą chorób zakaźnych. Ma 57 lata. Na uczelni pracuje od 32. W latach 1973-1979 studiował Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, I stopień z pediatrii uzyskał w 1982  roku, II stopień z pediatrii – w 1987. Posiada także II stopień specjalizacji lekarskiej z chorób zakaźnych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1986 roku, w 1998 – stopień doktora habilitowanego, w 2003 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego AM/UM, tytuł profesora w2007 roku, a w 2010 - stanowisko profesora zwyczajnego.

Na dorobek rektora naukowy składa się 207prac oryginalnych i poglądowych, w tym 12 podręczników i monografii,  50 rozdziałów w podręcznikach. Profesor  odnotował 310 cytowań swoich prac. Jest promotorem 13 ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem 2 postępowań o nadanie tytułu naukowego, 11 rozpraw habilitacyjnych i 20 rozpraw doktorskich.

Ma żonę lekarkę i dwoje dorosłych dzieci.