Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Marek Tukiendorf nowym rektorem Politechniki Opolskiej Drukuj Poleć znajomemu
Prof. Marek Tukiendorf nowym rektorem Politechniki OpolskiejProf. dr hab. Marek Tukiendorf, dotychczasowy prorektor ds. nauki, został wybrany na nowego rektora Politechniki Opolskiej (14 03) na kadencję 2012-2016. Był jedynym kandydatem, który starał się o tę funkcję. Jego kandydaturę poparło 81 elektorów z 99 obecnych podczas wyborów.

- To wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność - powiedział po wyborach, Podkreślił również, że dołoży wszelkich starań, aby w pełni zrealizować swój program wyborczy, którego mottem jest dynamika – bezpieczeństwo – przyszłość. Przyznał także, że był to dla niego najtrudniejszy dzień w życiu.

Za wielkie wyzwanie opolskiej uczelni w najbliższych latach rektor-elekt uznał pozyskiwanie studentów oraz stawianie na kapitał ludzki, wśród najważniejszych inwestycji wymienił doposażenie i unowocześnienie uczelnianych laboratoriów. Studentom obiecał stypendia dla najaktywniejszych członków samorządu oraz remonty akademików, a studentom i pracownikom uczelni - szeroką współpracę z Europą i światem. Jego zdaniem uczelnia ma szanse na zdobycie szóstego uprawnienia do doktoryzowania.

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 roku w Polskiej Cerekwi (pow. kędzierzyńsko-kozielski na Opolszczyźnie). Z wykształcenia jest chemikiem specjalizującym się w inżynierii rolniczej i inżynierii chemicznej. W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, poprzedniczki Politechniki Opolskiej. Doktoryzował się na Politechnice Łódzkiej w roku 1996 uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Osiem lat później uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Akademii Rolniczej w Lublinie na podstawie rozprawy "Modelowanie neutronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych".

Tytuł profesora zdobył w roku 2009, a profesora zwyczajnego w roku 2011.

Funkcję prorektora ds. nauki pełnił na Politechnice Opolskiej od 2005 r. Był pełnomocnikiem rektora w sprawie powołania w Opolu Instytutu Konfucjusza, drugiego po istniejącym już na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przy marszałku województwa opolskiego, a także członkiem Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego działający przy wojewodzie opolskim. W 2008 roku dostał Nagrodę Edukacji Marszałka Województwa, w 2009 - Medal im. Gregora Johanna Mendla przyznaną przez Mendel University of Brno. Rok później nagrodzony został Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii osoba wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm. W 2010 r. dostał Medal KEN. Od 2004 roku jest członkiem Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk.
Jest pasjonatem sportu.