Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Roman Kołacz ponownie rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Drukuj Poleć znajomemu
Prof. Roman Kołacz ponownie rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuProf. Roman Kołacz ponownie został rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uzyskując 147 spośród 183 ważnie oddanych głosów elektorskich. Głosów przeciwnych było 32, a wstrzymujących – 4. W wyborach zgromadziło się 183  spośród 200 elektorów - frekwencja wynosiła 91,5 proc. Był jedynym kandydatem na tę funkcję.  

- Ten wynik to ocena dotychczasowej kadencji i akceptacja polityki projakościowej, jaką przedstawiłem na spotkaniu przedwyborczym – powiedział rektor-elekt po ogłoszeniu wyników wyborów. - Głosy przeciwne to dla mnie wyzwanie. Nie możemy jednak zwolnić tempa. W dalszym ciągu będę nagradzać tych, którzy wyróżniają się w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej – dodał, zachęcając pracowników i studentów do aktywności i zaangażowania.

Prof. dr hab. Roman Kołacz, z wykształcenia lekarz weterynarii, jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. Przez dwie kadencje (2002–2008) pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni, a od 2008 roku jest rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest specjalistą w dziedzinie higieny i dobrostanu zwierząt oraz ekotoksykologii. Prowadzi wykłady dla studentów weterynarii i zootechniki z zakresu higieny i dobrostanu zwierząt oraz ekotoksykologii. Jego dorobek naukowy liczy 137 oryginalnych prac badawczych, jest autorem licznych prac popularno-naukowych, współautorem dwóch skryptów akademickich i siedmiu podręczników, w tym pierwszego w kraju podręcznika Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich oraz współautorem europejskiego Farm Animal Welfare, Environment & Food Quality Interaction Studies.

Od 1998 do 2002 roku zasiadał jako przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Ochrony Zwierząt podczas Transportu Międzynarodowego przy Radzie Europy w Strasburgu. W latach 1999–2001 był doradcą Głównego Lekarza Weterynarii ds. Dobrostanu Zwierząt, wiceprzewodniczącym Komisji ds. Transportu Zwierząt przy resorcie rolnictwa oraz kierownikiem międzynarodowej grupy roboczej Animal Welfare – Projektu Phare‘98, którego zadaniem było dostosowanie prawa polskiego do prawodawstwa UE z zakresu dobrostanu zwierząt gospodarskich, doświadczalnych i podczas transportu oraz szkolenie służby weterynaryjnej w tym zakresie.

W latach 1999–2005 był przewodniczącym I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a w latach 2005–2009 członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Jest członkiem International Society of Animal Hygiene, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, w którym kieruje Sekcją Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Nadal jest doradcą Głównego Lekarza Weterynarii ds. Dobrostanu Zwierząt.

Ma trzech dorosłych synów, którzy po części poszli w ślady ojca. Poza nauką interesuje się polityką, kocha teatr i jazz, a w wolnym czasie jeździ na nartach.

Lubię to!