Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Andrzej Klimek ponownie rektorem AWF w Krakowie Drukuj Poleć znajomemu
Prof. Andrzej Klimek ponownie rektorem AWF w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Klimek ponownie został rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (29 lutego) na kadencję 2012-2016. W prawyborach jako jedyny z kilku kandydatów na rektora spełnił kryteria wynikające ze statutu uczelni,  a w trakcie wyborów uzyskał 44 głosów spośród obecnych na wyborach 45 elektorów.

Rektor-elekt w trakcie studiów na rehabilitacji ruchowej AWF w Krakowie był laureatem złotej odznaki ogólnopolskiej edycji konkursu PRIMUS INTER PARES.  W 1991 roku zyskał tytuł magistra rehabilitacji ruchowej z wyróżnieniem oraz  zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF w Krakowie. W 1995 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej, również z wyróżnieniem, oraz zatrudnienie na stanowisku adiunkta w AWF w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii sportu uzyskał w 2004 roku.  W 2011 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej.
Od 2008 roku pełnił funkcję rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wcześniej m.in. był zastępcą dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. nauki, prodziekanem ds. kierunku wychowanie fizyczne.

Prof. Klimek prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizjologii człowieka i fizjologii sportu, zajęcia z narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz żeglarstwa i żeglarstwa deskowego na obozach programowych i specjalistycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 80. prac naukowych, wykonawcą badań naukowych realizowanych w ramach 4. grantów AWF w Krakowie oraz 6. grantów KBN i MNiSW, obecnie kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez MNiSW.

Jest m.in. członkiem International Association of Sport Kinetics, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej; Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego; Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, a także Rady Naukowej czasopisma Medicina Sportiva, zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Human Movement.

Lubię to!