Wybory rektorów 2012

Wybory na uczelniach publicznych - dla kogo gronostaje?
REKTOR jest kluczową postacią w polskim szkolnictwie wyższym. Na dobre i na złe. Bo siła wpływu Ich Magnificencji na polską rzeczywistość, nie tylko akademicką, jest olbrzymia - a na pewno taką być może! Dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis Wybory rektorów 2012 (dostępny pod adresem: www.rektorzy.perspektywy.pl), dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą obserwować na bieżąco zmiany kadrowe w polskich uniwersytetach, politechnikach i akademiach. Przypominamy, że kadencje rektorów trwają obecnie cztery lata i rozpoczynają się w 1 września w roku wyborów, kończą - 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Prof. Marian Gorynia ponownie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Drukuj Poleć znajomemu
Prof. Marian Gorynia ponownie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuProf. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dotychczasowy rektor UEP, ponownie został rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego na kadencję 2012-2016 (2 03). Był jedynym kandydatem na tę funkcję.
 
Rektor-elekt zamierza poszerzyć ofertę uczelni o nowe kierunki studiów i zadbać o rozwój studiów podyplomowych, będących źródłem dochodów uczelni. Prof. Gorynia chce uważniej przyjrzeć się rekrutacji na uczelnię i poziomowi przygotowania do studiów absolwentów szkół średnich, planuje także poprawę sytuacji w zakresie infrastruktury, którą powinna przynieść realizacja Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych.

- Wiele przesłanek wskazuje, że lata 2012-2016 mogą okazać się okresem niełatwym. Odnoszę to do wszystkich uczelni w Polsce. Aspirując do stanowiska rektora cztery lata temu, zwracałem uwagę na niż demograficzny, nasycenie rynku pracy ekonomistami oraz nasilającą się konkurencję ze strony innych uczelni. Zwracam uwagę na te zagrożenia jeszcze raz dzisiaj tym bardziej, że ujawniają się one w warunkach kryzysu ogólnoświatowego. Mógłbym również wskazać na inne, chociażby wynikające z obniżającego się poziomu edukacji w Polsce. Chciałbym jednak myśleć o przyszłości naszej Uczelni przede wszystkim w kategoriach szans i jestem pewien, że nie jest to tylko myślenie życzeniowe. Przekładając optymistyczne spojrzenie na język finansowy, za konieczne uznaję podjęcie działań przeciwstawiających się skutkom zmniejszających się przychodów - zaznaczył w swoim programie wyborczym.

Prof. Gorynia ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1980 roku w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w1985 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał w 1995 roku na podstawie pracy habilitacyjnej: Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej. W 2000 roku  otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 2002 - 2008 - prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.  Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN "Studia Ekonomiczne". Jego specjalnościami naukowymi są: konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomia, polityka wspierania konkurencyjności.

- Po latach pracy na stanowisku rektora, a wcześniej sześciu na stanowisku prorektora i trzech prodziekana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, mam rozeznanie, co rektor powinien wiedzieć, co potrafić, a jakie postawy reprezentować. - pisał w programie wyborczym. - Uważam, że rektor powinien dysponować wiedzą z zakresu: funkcjonowania systemów nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie, prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów, przepisów prawa, zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi oraz planowania strategicznego. Rektor powinien umieć: wypracowywać rozwiązania służące rozwojowi uczelni, współpracować, wykorzystywać potencjał pracowników i studentów, rozbudzać ich aktywność, entuzjazm i zaangażowanie, reprezentować uczelnię na zewnątrz. Rektor powinien być: koncyliacyjny, konsekwentny, otwarty na nowe pomysły, asertywny, empatyczny.  Jestem pewien, że moje kompetencje w związku z pracą na stanowisku rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kadencji 2008-2012 zwiększyły się. To doświadczenie uznaję za szczególnie ważne w czasach silnej presji konkurencyjnej oraz szybkich zmian w otoczeniu.

Lubię to!