Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Rozpoczynają się zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy i Akademię Młodego Ekonomisty Drukuj Poleć znajomemu
Rozpoczynają się zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy i Akademię Młodego EkonomistyDo 19 lutego 2012 r. potrwa rejestracja na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy  i Akademię Młodego Ekonomisty – dwa darmowe programy edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów realizowane m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) to zajęcia dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci uczyć się będą o zarządzaniu, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyce biznesu. Cykl zajęć to 6 spotkań w ciągu semestru. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy w sposób dostosowany do wieku uczestników. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne. Podczas warsztatów mali studenci wcielają się w rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania. Mali studenci otrzymują wpisy do indeksu oraz dyplomy ukończenia EUD.

EUD to także spotkania dla rodziców. Te zajęcia mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci oraz kształtowaniu u najmłodszych postaw i zachowań przedsiębiorczych, m.in. jak przysposobić dziecko do rozsądnego dysponowania pieniędzmi, jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii, jak wykształcić w dziecku wrażliwość etyczną, jak wspierać dziecko w nauce, jaką rolę w procesie kształtowania postaw asertywnych u dziecka pełni rodzic, czy i jak można kształtować w dziecku umiejętność kreatywnego myślenia, jak rodzice mogą pomóc dziecku w odkrywaniu jego zainteresowań.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy od 6 do 19 lutego. Pierwsze zajęcia 28 lutego.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy prowadzony jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – w Warszawie ze Szkołą Główną Handlową. Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

Więcej informacji, program oraz zapisy na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Akademia Młodego Ekonomisty
(AME) to program edukacji ekonomicznej skierowany do gimnazjalistów. AME działa w systemie semestralnym. Semestr zajęć obejmuje 6 spotkań. Każde z nich trwa 90 minut i obejmuje wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusję w formie seminaryjnej. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Limit przyjęć do AME to 70 studentów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów Fundacji. W realizacji zajęć warsztatowych pomagają studenci kierunków ekonomicznych oraz psychologii.

Po każdym spotkaniu na stronie internetowej publikowane są materiały edukacyjne z wykładu oraz prezentowana jest galeria zdjęć uczestników spotkań oraz zdjęcia prac warsztatowych. Każdy student AME obecny na minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze otrzyma dyplom ukończenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane są wartościowe nagrody. Program AME obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i edukacji ekonomicznej dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy od 7 do 19 lutego! Pierwsze zajęcia 28 lutego.

Akademia Młodego Ekonomisty prowadzona jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – w Warszawie ze Szkołą Główną Handlową.

   
 

Więcej informacji, program i zapisy na stronie: www.gimversity.pl  

 
   

Lubię to!