Rzut oka na statystyki Drukuj Poleć znajomemu
Rzut oka na statystykiMatura IB w Polsce nie jest aż tak popularna jak w USA czy Wielkiej Brytanii, ale także polscy uczniowie już od ponad 18 lat mogą przygotowywać się w dwuletnim cyklu kształcenia do IB prowadzonym w 32 szkołach publicznych i niepublicznych.
 
Na świecie liczba szkół oferujących kształcenie w programie IB stale rośnie. Obecnie program prowadzi około 2200 szkół, które spełniło surowe normy akredytacyjne. Jednak prawdziwy boom na IB przypada na początek XXI wieku. W ostatnich pięciu latach liczba szkół, w których zdawano ten egzamin, zwiększyła się aż o 748 (dla porównania: od 1975 r. przez dziesięć lat, przybyło jedynie 150 szkół). Szkoły najczęściej przygotowują na egzamin grupy pomiędzy 11 a 30 uczniami. Takich placówek w skali globalnej jest 559.  Natomiast szkół rejestrujących od 31 do 50 kandydatów jest 380. Dużych szkół, rejestrujących na egzamin 200 i więcej osób jest jedynie 71, jednak te liczby z roku na rok zmieniają się, głównie z powodu wzrostu zainteresowania maturą międzynarodową.

Od pięciu lat stale rośnie liczba przystępujących do egzaminu IB. Do ostatniej sesji majowej 2011 r.  przystąpiło 113 030 uczniów, z czego po raz pierwszy do podeszło do egzaminu 52 345. Wśród nich przeważały dziewczyny – 55,25 proc.

Ajbiki
, jak potocznie nazywa się międzynarodowych maturzystów, pochodzą z około 200 krajów z całego świata. Największą liczbą przystępujących mogą pochwalić się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - prawie 60 tysięcy. Drugie miejsce na światowej liście zajmuje Kanada - niecałe 9,5 tysiąca. Na trzecim miejscu jest Wielka Brytania z 5 tys. maturzystów i z tym wynikiem wiedzie prym w Europie. Polska uplasowała się na 14. miejscu na świecie pod względem liczby uczniów, którzy podeszli do egzaminu. Na Starym Kontynencie znaleźliśmy się na pozycji 6, wyprzedzając takie kraje jak: Włochy, Norwegia czy Francja.

W skali świata egzamin w sesji majowej 2011 r. zdało 78 proc. przystępujących. Zdawalność w latach poprzednich była podobna, co świadczy o ujednoliconym poziomie egzaminu (zdawalność waha się w granicach 78 – 80 procent). Wyniki punktowe egzaminu są bardzo zbliżone. 8 proc. zdających, którzy zaliczyli etap pisemny (czyli otrzymali co najmniej 24 pkt.), uzyskali wyniki 29 i 30 punkowe. Maksymalny wynik – 45 pkt. - uzyskało jedynie 125 osób, co stanowi 0,3 proc. zdających. Najczęstszą oceną na egzaminie z poszczególnych przedmiotów, na wszystkich poziomach była 5 – 29 proc. Średnia światowa ocena wynosiła, podobnie jak w 2010 - 4,66. Najczęściej zdawana była matura z historii na poziomie wyższym – zdecydowało się na nią prawie 32,5 tysiąca. Kolejnymi pod względem popularności były: biologia HL i „mathematical studies”– prawie 21 tys. i 22 tys. zdających. Najchętniej zdawanym językiem obcym był hiszpański (poziom B SL) – 15 tysięcy osób.

Dane opracowane na podstawie: “The IB Diploma Programme statistical bulletin, May 2011 examination session” oraz “The IB Diploma Programme statistical bulletin, May 2010 examination”.