Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Raport - Uczelnie Niepubliczne w Polsce 1991-2011

My piszemy

Nasz kod matrycowy ;)

Nasz kod matrycowy
Perspektywy
Uroczysty finał ORSP 2012 - Technika w roli głównej Drukuj Poleć znajomemu

Finał ORSP 2012

Od północy 10 stycznia br. wyniki czternastej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimanzjalnych 2012, przygotowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą były dostępne dla wszystkich. Można je było znaleźć na naszym portalu, w naszym informatorze Najlepsze licea i technika w Polsce, na łamach Rzeczpospolitej i w wielu serwisach internetowych. Ale ten szeroki dostęp do rankingowych zestawień nie zmienił faktu, że w samo południe na uroczyste spotkanie dyrektorów i uczniów najlepszych polskich szkół, łącznie z kuratorami oświaty, prezydentami miast, dyrektorami biur edukacji, stawiło się w gościnnej Uczelni Łazarskiego w Warszawie ponad 400 osób! Bo przez czternaście edycji rankingu uroczysty finał rankingu stał się dorocznym świętem edukacji, w którym uczestniczy się z przyjemnością.

Dopisali znakomicie goście, wśród których znaleźli się posłowie na Sejm RP - Artur Bramora, przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Ryszard Zawadzki i Jerzy Borkowski. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała tradycyjnie Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w MEN. Obecni byli: Joanna Toczko, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, prof. Tomasz Borecki, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji (były przewodniczący Kapituły Rankingu) oraz dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych: Wojciech Małecki (OKE we Wrocławiu), Danuta Zakrzewska (OKE w Łodzi), Anna Frenkiel (OKE w Warszawie), Jolanta Gołaszewska (OKE w Łomży), Roman Dziedzic (OKE w Jaworznie), Irena Łaguna (OKE w Gdańsku) oraz Krystyna Szmigiel (wicedyrektor OKE w Krakowie).

Licznie dopisali przedstawiciele władz samorządowych, w tym Ewa Łowkiel - wiceprezydent Miasta Gdyni, Krzysztof Soska - zastępca prezydenta Szczecina, Włodzimierz Paszyński - zastępca prezydenta Warszawy, Iwona Waszkiewicz - dyrektor Wydziału Edukacji w Bydgoszczy, Ewa Dumkiewicz-Sprawka - dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, Beata Murawska - wicedyrektor biura edukacji m. st. Warszawa, Małgorzata Zielicz - przewodnicząca komisji edukacji m. st. Warszawa; kuratorzy oświaty: Anna Łukaszewska - kujawsko-pomorski kurator oświaty, Grażyna Przasnysza - warmińsko-mazurski kurator oświaty, Beata Pawłowicz - dolnośląski kurator oświaty, Krzysztof Babisz - lubelski kurator oświaty, Jan Kamiński - łódzki kurator oświaty, Grzegorz Baran - małopolski wicekurator oświaty, Radosław Wróblewski - lubuski wicekurator oświaty, Krzysztof Dembowski -  zachodniopomorski wicekurator oświaty, Jerzy Kiszkiel - podlaski kurator oświaty, Beata Wolak - dyrektor Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W szerokim składzie stawiła się Kapituła Rankingu z jej przewodniczącym – prof. Janem Łaszczykiem, rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz licznymi przedstawiciela komitetów głównych olimpiad przedmiotowych.

Organizatorów finałów rankingu reprezentowali: prof. Daria Nałęcz - rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie (gospodarza finału), Waldemar Siwiński - redaktor naczelny miesięcznika Perspektywy oraz  Bartosz Marczuk, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.

- Mam zaszczyt uczestniczyć dziś w spotkaniu najlepszych szkół, które już niejednokrotnie udowodniły swój bardzo wysoki poziom kształcenia. Obiecuję, że przy tworzeniu prawa oświatowego zwrócimy się do Waszych doświadczeń i przemyśleń – obiecał publicznie Artur Bramora, przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

- W ogłoszeniu wyników rankingu biorę udział po raz trzeci i bardzo lubię te wydarzenia, bo są spotkaniem wszystkich pokoleń zainteresowanych rozwojem kompetencji i umiejętności młodych ludzi. Żeby szkoła osiągnęła sukces potrzebna jest współpraca wielu partnerów - przypomniała podczas uroczystości wiceminister edukacji Lilla Jaroń. Jak zaznaczyła - uczniowie, muszą mieć wsparcie nauczycieli, ci zaś z kolei muszą mieć wsparcie rodziców, dyrektorów szkoły i samorządu.

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. Po raz pierwszy w przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Dzięki takim danym powstało pięć rankingów, w tym dwa główne:

oraz trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów:

Dodatkowy opublikowano po raz pierwszy
  • Ranking Egzaminów Zawodowych 2012, pokazujący 150 techników, które najskuteczniej przygotowały swoich uczniów do zdawania egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2010/2011.

Przygotowaliśmy również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. W zestawieniach rankingowych publikujemy również

który do ubiegłego roku był przygotowywany oddzielnie, według nieco innej metodologii, a od tego roku jest wyciągiem z rankingu głównego.

Jednak czternasta edycja Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimanzjalnych 2012 zostanie zapamiętana jako wielki powrót na scenę szkół technicznych. W tym roku wśród pięciu kryteriów, które zadecydowały o wynikach szkół, zostały uwzględnione po raz pierwszy wyniki z egzaminów zawodowych, co obok wyników z matur pozwoliło na przedstawienie pełnych wyników pracy techników. Liderem rankingu techników zostało Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie, którego początki sięgają roku szkolnego 1957/58.

- Dziękuję za pomysł na ten ranking, a zwłaszcza za to, że na równi z liceami zostały uwzględnione w nim technika. To nobilituje szkoły zawodowe. Szkoła techniczna, zawodowa jest bardzo trudną szkołą, ponieważ uczniowie muszą sprostać podwójnym wymaganiom – z przedmiotów ogólnych i zawodowych. Wyniki szkoły zależą od zdolności i talentu uczniów oraz od profesjonalnej kadry nauczycielskiej, która potrafi zmobilizować, rozwinąć talenty uczniom, a jednocześnie potrafi z efektem pracować z uczniami, którzy są mniej utalentowani. W efekcie ponad 80 proc. naszych absolwentów kontynuuje naukę studiując na uczelniach politechnicznych w całym kraju. Wielu z nich jest później ludźmi sukcesu robiącymi kariery zawodowe - mówiła wyraźnie wzruszona Elżbieta Hanc, dyrektorka zwycięskiego technikum. - Ale nie wynik jest najważniejszy, najważniejsze jest to, że wreszcie docenia się szkolnictwo zawodowe i mam nadzieję, że przyjdzie dobry czas dla naszych szkół, a nasi absolwenci wreszcie zaczną być dumni ze swoich szkół i ze swojego wykształcenia.

- Ważne jest to, że nasza ciężka praca jest dostrzegana i że dobre słowa o pracy polskich szkół, które dzisiaj tak często tu padały, były przypominane częściej – wtórował jej Arkadiusz Stańczyk, dyrektor Liceum Akademickiego UMK w Toruniu, najlepszego w Polsce. Działa ono od 1998 r. Jest pierwszą w Polsce szkołą stworzoną specjalnie z myślą o uczniach wybitnie zdolnych. Kierowane jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK). Początkowo działało w ramach eksperymentu pedagogicznego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tworzy zespół z Gimnazjum Akademickim UMK. W zespole uczy się około 300 uczniów, z czego ponad połowa jest spoza Torunia. Przy szkole działa internat, mieszkają w nim uczniowie zespołu szkół, którzy przyjechali na naukę do Torunia z całej Polski. 

- Niewątpliwie to, że jesteśmy szkołą, której organem prowadzącym jest uniwersytet, jak i to, że możemy korzystać z jego zaplecza laboratoryjnego i biblioteki, ułatwia nam pracę i naukę uczniom. Pozwala młodym ludziom szybciej poznać szkołę wyższą, a tym samym mają później łatwiej podczas studiów. Mają też kontakt z naukowcami. Mamy kadrę nauczycielską, która potrafi pracować ze zdolnymi uczniami, zarówno uzdolnionymi matematycznie, jak i uzdolnionymi humanistycznie – dyrektor opowiadał o swojej szkole, która po raz drugi stanęła na najwyższym podium.

Najważniejsza podczas tego spotkania była wspaniała atmosfera. Można ją odnaleźć na znakomitych zdjęciach Krzysztofa Wojciewskiego, bez którego również trudno wyobrazić sobie to edukacyjne święto. A za rok znowu spotykamy się na jubileuszowym finale Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – już po raz 15!