Wielki Finał w wielkiej Auli
Typy szkół Drukuj Poleć znajomemu
Typy szkółSzkoły twórcze, sportowe, artystyczne i z klasami dwujęzycznymi - czym się różnią? Którą wybrać?

Szkoły twórcze (TST)

Szkoły twórcze (TST)Od 30 lat licea zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych stanowią elitę polskich szkół, o czym świadczą wyniki nauczania ich uczniów oraz ich sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych, a uczniowie otrzymują około 60 proc. z puli medali i wyróżnień przyznawanych na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach.

Znane są z tego, że stawiają wysokie wymagania, ale jednocześnie tak organizują pracę szkoły, że każdy uczeń może znaleźć dla siebie miejsce i rozwijać swoje zainteresowania naukowe i pozanaukowe. Według dr Danuty Nakonecznej, inicjatorki zrzeszania się ambitnych szkół oraz założycielki TST, szkoła twórcza: to taka, w której nauczyciel, a także uczniowie i rodzice są gotowi do poszukiwania i wprowadzania w życie innowacji pedagogicznych, które wpływają na stałe doskonalenie procesu nauczania i wychowania oraz kształtują twórcze zaangażowane postawy wychowanków i wychowawców. Słowem: tu będą Państwo mieli głos!

Więcej o szkołach twórczych na: www.szkolytworcze.edu.pl

Szkoły artystyczne

Szkoły artystyczneSą nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Należą do nich szkoły muzyczne, plastyczne i baletowe.
 
Jednak kształcenie w części tych szkół odbywa się już od wczesnych lat, tak jak w przypadku szkół baletowych. Szkoły artystyczne, mające własną specyfikę kształcenia, charakteryzuje twórczy klimat, bliskość kontaktu z nauczycielami, silne więzi między uczniami spędzającymi w szkole mnóstwo czasu, wysoki poziom bezpieczeństwa młodzieży.

Szkoły muzyczne oferują jednocześnie kształcenie ogólne i muzyczne – począwszy od 1 klasy szkoły podstawowej, aż do uzyskania matury w jednej szkole. Ale równolegle istnieją inne drogi kształcenia muzycznego, które umożliwiają rozpoczęcie kształcenia muzycznego w szkołach II stopnia, jako kontynuację podstawowego kształcenia muzycznego w innym trybie (np. popołudniowym).

Nauka w liceum plastycznym trwa 4 lata i kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne Absolwent otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów. Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów gimnazjów, którzy wykazują się uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje: egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, sprawdzian zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi. Egzaminy odbywają się zwykle w maju.

Szkoły sportowe

Szkoły sportoweSzkół Mistrzostwa Sportowego na poziomie ponadgimnazjalnym jest blisko 50 – w większości publicznych.
 
Szkolnictwo sportowe umożliwia nie tylko intensywny kontakt ze sportem, ale decyduje o zainteresowaniu konkretną dyscypliną, a niejednokrotnie o przyszłej sportowej karierze. Nauka jest także bardzo dobrą szkołą charakteru, ćwiczenia wytrwałości, cierpliwości, odporności psychicznej. Aby uzyskać dobry wynik sportowy, trzeba nie tylko mieć talent, ale równocześnie wytrwale pracować, godząc codzienny, wielogodzinny, systematyczny trening z systematyczną nauką.

Obok wykształcenia ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości, celem kształcenia w szkołach sportowych jest wychowanie poprzez sport, a w jego wyniku – wyselekcjonowanie najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży. Rozwijanie specjalnych zdolności, nie tylko, choć przede wszystkim – sportowych, najczęściej odbywa się poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Szkoły z klasami dwujęzycznymi

Szkoły z klasami dwujęzycznymiW klasach dwujęzycznych w liceach można znaleźć się na dwa sposoby.
 
Pierwszy z nich to - zdać egzamin z określonego języka na poziomie B1 i uczyć się przez trzy lata w systemie klasy dwujęzycznej (nauka obcego języka w rozszerzonym wymiarze plus nauka kilku wybranych przedmiotów w obcym języku). Taką ścieżkę najczęściej proponują klasy dwujęzyczne z językiem angielskim. Natomiast większość klas dwujęzycznych z niemieckim, francuskim czy hiszpańskim oferuje klasy zerowe, które głównie przygotowują językowo.

Rok zerowy wykorzystany jest na wyposażenie ucznia w solidny bagaż wiedzy językowej, umożliwiającą dalszą naukę w języku obcym. Bo język w szkołach dwujęzycznych jest traktowany jako pomost do zdobywania wiedzy z literatury, historii, geografii czy sztuki. W zerówce licealiści rozpoczynają naukę od poziomu początkowego, ale uczą się bardzo intensywnie, 18 godz. tygodniowo. Niezależnie od kursu językowego powinny być nauczane dodatkowo minimum dwa, lub trzy inne przedmioty.

Uczniowie klas bilingualnych zdają taką samą maturę, w tym samym czasie, jak uczniowie innych klas. Różnica polega na maturze z języka i rozszerzonych przedmiotów wykładanych w języku obcym. Język wykładowy są zobowiązani zdawać na poziomie dwujęzycznym, trudniejszym od poziomu rozszerzonego z języka obcego.