Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Promować studia inżynierskie, nawet kosztem humanistów Drukuj Poleć znajomemu
Promować studia inżynierskie, nawet kosztem humanistów55 proc. z nas uważa, że studia techniczne są na tyle istotne dla rozwoju kraju, że należy je promować nawet kosztem kierunków i uczelni humanistycznych – wynika z badania CBOS przeprowadzonego w ramach projektu Akademickie Mazowsze 2030.


Na pytanie Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że w Polsce powinniśmy wyraźnie faworyzować uczelnie techniczne (kierunki inżynierskie) kosztem uczelni kształcących młodych ludzi w dziedzinach humanistycznych czy nauk społecznych, gdyż jest to warunkiem rozwoju polskiej gospodarki? 21,7 proc. badanych odpowiedziało: zdecydowanie się zgadzam" 33,8 proc. Uznało, że raczej się zgadza. Tylko 21,4 proc. badanych raczej się nie zgadza. Kategorycznie takiej polityce sprzeciwia się tylko 9,7 proc. respondentów. 13,2 proc. nie ma zdania. - Wyniki badania potwierdzają panujący od jakiegoś czasu trend na studiowanie kierunków technicznych. Młodzi ludzi i ich rodzice uważają, że tego typu specjalistów bardziej potrzebuje gospodarka i rynek pracy - ocenił dr Marek Troszyński, koordynator badania.

Słowa dr Troszczyńskiego znajdują potwierdzenie w statystykach rekrutacyjnych. Wg. danych opublikowanych przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego podczas rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 o każdy wolny indeks na studiach technicznych starało się tylu maturzystów, ilu w prestiżowych uniwersytetach – 3,5 kandydata na miejsce. Jeszcze dwa lata wcześniej o indeksy na studia techniczne ubiegało się najwyżej dwóch kandydatów na miejsce.

Ankietę CBOS przeprowadził w trzech falach badawczych, na reprezentatywnej grupie Polaków, liczącej 3346 osób.

Projekt badawczy Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza - Akademickie Mazowsze 2030 funkcjonuje od 31 października 2009 r. Celem projektu jest określenie wizji przyszłych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie do 2030 roku. Ma ona posłużyć skonstruowaniu nowych programów kształcenia i programów badawczych.

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Warszawską – lidera projektu - oraz pięć innych uczelni: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polsko – Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, Szkołę Główną Handlową, Akademię im. Leona Koźmińskiego.

W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowany zestaw trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza oraz raport opisujący wyniki projektu.

Źródło: Edulandia, pw.edu.pl
 
Lubię to!