Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Raport - Uczelnie Niepubliczne w Polsce 1991-2011

My piszemy

Nasz kod matrycowy ;)

Nasz kod matrycowy
Perspektywy
Prof. Józef Modelski - uczony światowego formatu Drukuj Poleć znajomemu

Doktorat honoris causa WAT dla profesora Józefa ModelskiegoRadioelektronika: drugie stulecie - tak brzmiał tytuł wykładu, który wygłosił nowy doktor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej, prof. Józef Modelski, wybitny radioelektronik z Politechniki Warszawskiej. Recenzentami doktoratu honorowego profesora Modelskiego byli rektorzy Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk, Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski i WAT - prof. Zygmunt Mierczyk.

Laudację wygłosił były rektor WAT prof. Bogusław Smólski. Przybyli także prezesi: Polskiego Radia - Andrzej Siezieniewski i Telewizji Polskiej - Juliiusz Braun. Trudno o lepszy dowód uznania dla osiągnięć naukowych nowo mianowanego doktora honoris causa!

- Społeczność Wojskowej Akademii Technicznej czuje się niezmiernie zaszczycona, że w roku jubileuszu 60-lecia powstania uczelni nadana zostanie najwyższa godność honorowa – tytuł doktora honoris causa Panu Profesorowi Józefowi Wiesławowi Modelskiemu
- powiedział rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk w czasie uroczystości, która odbyła się 3 listopada br.

Prof. dr hab. inż. Józef Wiesław Modelski, członek Polskiej Akademii Nauk, wybitny uczony, ambasador polskiej nauki, został uhonorowany tym tytułem przez Senat WAT, który przyznał mu go za szczególne osiągnięcia w dziedzinie radioelektroniki, techniki mikrofalowej i antenowej oraz telewizji.

Promotorem honorowego doktoratu dla profesora Józefa W. Modelskiego był były rektor-komendant WAT prof. dr hab. inż. Bogusław L. Smólski. On też wygłosił laudację na cześć nowego, osiemnastego w sześćdziesięcioletniej historii uczelni, doktora honoris causa. W laudacji profesor Smólski, oprócz prezentacji dorobku i osiągnięć naukowych Profesora Józefa W. Modelskiego, zwrócił uwagę na cechy jego osobowości: szerokie zainteresowania, ogromną pracowitość i aktywność zawodową, a także ogromny osobisty autorytet, którym cieszy się zarówno wśród naukowców, jak i studentów.

 

Doktorat honoris causa WAT dla profesora Józefa Modelskiego
 
Profesor Józef Modelski ( w środku) wraz z laudatorem prof. Bogusławem Smólskim (pierwszy z prawej) i recenzentami: prof. Hanrykiem Krawczykiem, rektorem Politechniki Gdańskiej (pierwszy z lewej), prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej (drugi z lewej), prof. Zygmuntem Mierczykiem, rektorem WAT (drugi z prawej), prof. Włodzimierzem Kurnikiem, rektorem Politechniki Warszawskiej (trzeci z lewej) i prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich (trzeci z prawej).

 - Realizując w naszej Akademii jakże szczytne hasło: „Myśląc o przyszłości – nie zapominamy o historii", staramy się budować wizerunek Wojskowej Akademii Technicznej jako uczelni europejskiej, nowatorskiej i otwartej. Czerpiemy z doświadczeń i pracy wielu pokoleń naszych poprzedników. Ich osiągnięcia, wiedza i dokonania budowały dzisiejszą pozycję Akademii w kraju i za granicą. Uczelnia nasza szczyci się, że może honorować tytułem doktora honoris causa ludzi wybitnych i zasłużonych w pracy naukowej, w działalności kulturalnej i w życiu społecznym. Tytuł doktora honoris causa jest wielkim, prestiżowym wyróżnieniem zarówno dla kandydata, jak i uczelni nadającej tytuł. Stanowi najwyższą godność akademicką, jaką może przyznać Akademia osobom wybitnym, wyróżniającym się swoją działalnością w kraju i za granicą oraz postawą etyczną jako człowieka, naukowca i nauczyciela akademickiego. W ten wyjątkowy sposób dajemy wyraz naszego uznania, szacunku i wdzięczności dla osoby, która jest autorytetem naukowym i moralnym – mówił rektor-komendant WAT.

- Praca inżyniera to codzienne postrzeganie tego, co wszyscy widzą i czego nikt dotąd nie zobaczył – powiedział prof. Modelski.-  Towarzyszy temu specyficzne uczucie stałego poznawania i odkrywania praw Natury, będącej pierwszym i nierzadko bardzo surowym weryfikatorem tworzonych teorii czy projektów. To właśnie zauroczenie bliskim kontaktem z Naturą jest głównym źródłem wewnętrznej satysfakcji naukowca, lecz jednocześnie nie daje nam właściwego dystansu do rzeczywistego rozmiaru rezultatów naszej pracy. Stąd niezbędnym elementem etosu działalności badawczej jest proces obiektywnej oceny i weryfikacji naszych osiągnięć przez środowisko naukowe. Doktorat honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem, jakie może spotkać osobę, która pracę naukową uczyniła pasją i celem swego życia. Patrząc wstecz na moje życie, na wydarzenia, w których uczestniczyłem, na ludzi, których spotkałem, mogę powiedzieć, że w życiu bywają trafne i mniej trafne wybory. Fakt, że jestem tu dziś, że zostałem uznany godnym tak wielkiego zaszczytu dowodzi, że tych trafnych wyborów w moim życiu było więcej.

Gratulujemy, Panie Profesorze!