Bilans 2011
 Studenci w Polsce
 Liczba Szkół Wyższych
 Studenci w uczelniach niepublicznych
 Liczba uczelni niepublicznych

 Mapa uczelni
niepublicznych w Polsce
Uczelnie niepubliczne 2011
Pełna tabela

Bilans 1991-2011
Pełna tabela

Bilans 2011 Drukuj Poleć znajomemu
 • Według stanu na dzień 1 czerwca 2011 roku  w Polsce działa 318 uczelni niepublicznych, spośród których 15 ma status uczelni akademickich, a 128 posiada uprawnienia magisterskie.
 • W niepublicznych uczelniach uczy się obecnie 580 tys. studentów, w tym 6254 studentów zagranicznych
 • W trybie stacjonarnym studiuje 98 tys. osób.
 • W uczelniach niepublicznych 129 tys. studentów uczy się na studiach magisterskich (w tym 18,5 tys. na studiach stacjonarnych).
 • Polskie niepubliczne uczelnie wykształciły od 1991 roku 1 mln 574 tys. absolwentów.
 • Niepubliczne uczelnie posiadają łącznie uprawnienia do kształcenia na 1623 kierunkach (na jedną uczelnię przypada średnio 5,1 kierunku), w tym 295 kierunków magisterskich.
 • Na studiach podyplomowych studiuje obecnie 63 tys. osób.
 • W roku akademickim 2010/2011 przyjęto na studia w niepublicznych uczelniach 165 tys. studentów. Na studia stacjonarne przyjęto 25 tys. osób.
 • Studenci otrzymujący stypendia – 119 tys. osób, w tym stypendia za wyniki w nauce 64,8 tys. osób.
 • Biblioteki niepublicznych szkół wyższych zgromadziły 5,6 mln woluminów. Dla porównania: najszacowniejsza książnica w Polsce, Biblioteka Jagiellońska, ma ich 4 mln 852 tys.
 • W czytelniach tych uczelni jest 14,8 tys. miejsc.
 • W akademikach uczelni jest około 6,9 tys. miejsc.
 • Niepubliczne uczelnie mają łącznie 2 mln 17 tys. m2 powierzchni dydaktycznej. W tym 1 mln 512 tys. m2 to powierzchnia własna.
 • W roku akademickim 2009/2010 z niepublicznych uczelni wyjechało w ramach wymiany na studia i praktyki zagraniczne 2564 studentów. W tym samym okresie na studia do polskich niepublicznych uczelni przyjechało 1874 studentów z zagranicy.