Ranking Szkół Wyższych 2011
Otwarcie na świat Drukuj Poleć znajomemu
Awans 2011

Otwarcie na światUczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) od czasu przejęcia przez grupę kapitałową DOCEO w drugiej połowie 2009 roku rozwija się w imponującym tempie. Od września 2010 roku jej rektorem jest prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – charyzmatyczny ekonomista, były wiceprezes NBP.

Rektor nie ukrywa, że w dobie niżu demograficznego jednym z priorytetów uczelni będzie jej otwarcie na świat i na studentów zagranicznych. Już obecnie, dzięki aktywności na tym polu, w Vistuli studiuje kilkuset studentów z kilkunastu krajów – najwięcej z Indii, Malawi, Nigerii i Turcji. Rosną wskaźniki uczelni w zakresie umiędzynarodowienia, które w nowej strategii uczelni na lata 2011-2015, obok budowania powiązań procesu dydaktycznego z praktyką biznesu i rynkiem pracy oraz podnoszenia jakości kształcenia, stanowi główny filar rozwoju uczelni.

Rozszerza się oferta programów kształcenia w języku angielskim skierowana zarówno do studentów z zagranicy jak i z kraju. Lepszą pozycję w Rankingu Uczelnia Vistula zawdzięcza także rozwojowi oferty merytorycznej – studiować tu już można na ośmiu kierunkach – oraz rozwojowi kadry akademickiej.

– Stawiamy sobie za cel doskonalenie wzorowanych na doświadczeniach najlepszych europejskich uczelni, dostosowanych do potrzeb biznesu i rynku pracy programów kształcenia, podnoszenie jakości kadry i rozwój zorientowanych na potrzeby biznesu badań naukowych – mówi prorektor dr Maria Gasińska. – Zależy nam na ograniczeniu do minimum zjawiska pracy na drugim etacie. Stawiamy na budowanie własnej kadry nauczycieli akademickich, o uznanej pozycji zarówno w kraju jak i za granią. Studenci na bieżąco oceniający swoich profesorów są tego procesu istotnym elementem.

Znakomite warunki studiowania, stały rozwój bazy materialnej oraz świetna lokalizacja stanowią również istotne atuty uczelni. To co wyróżnia tę uczelnię na tle innych, o podobnym profilu, to jej bliskie związki z partnerami biznesowymi. Uczelnia Vistula jest członkiem Business Center Club, a jej kadra dydaktyczna przygotowuje ekspertyzy, organizuje szkolenia, wygłasza referaty i prowadzi dyskusje w ramach BCC. Współpracuje też z Krajową Radą Spółdzielczą, Związkiem Banków Polskich i Konfederacją Pracodawców Polskich.

To dzięki takiemu kierunkowi rozwoju już w podczas nadchodzących wakacji 40 studentów odbędzie płatne praktyki w takich firmach jak: IBM, Aster, Sequence, GlobalOne, Microsoft, Oracle, Call Center Training, DAT Komputer Concepts D-Link Polska, Polska Organizacja Turystyczna czy Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. Za trzy miesiące pracy otrzymają 15 tysięcy złotych (!). To wszystko w ramach programu COOP-Education, który w innowacyjny sposób łączy świat biznesu z edukacją.

Uczelnię Vistula wyróżnia też zgodna z deklaracjami rektora, który namawia wszystkich do nauki chińskiego, jako biznesowego języka przyszłości, polityka wprowadzania tego języka do menu naukowego studentów. Już teraz, od marca prowadzone są dwa pierwsze kursy, będą też językowe wyjazdy do Chin. W przyszłym roku uczelnia planuje otworzyć własny Instytut Konfucjusza.

Maturzystów zainteresować może inny, specjalny program, który ruszy wraz z nowym rokiem akademickim – Academy of Excellence. Jest to bezpłatny program studiów licencjackich na kierunku Ekonomia kierowany do wybitnych uczniów szkół średnich. – Szukamy ludzi wyróżniających się wynikami w nauce, aktywnością, zainteresowaniami, uczestnictwem w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i chcemy z nich zrobić rekiny ekonomiczne – mówi Agnieszka Gawrych, szefowa marketingu Uczelni Vistula. Program prowadzony jest w języku angielskim i obfitował będzie w okazje do kontaktów z prestiżowymi firmami. Każdy z pięćdziesięciu jego uczestników będzie miał swojego osobistego opiekuna – tutora – spośród najznakomitszych nazwisk polityki, ekonomii i biznesu.

 

Otwarcie na świat

 

Lubię to!