Ranking Szkół Wyższych 2011
Mocna strona UJ Drukuj Poleć znajomemu
Publikacje i Cytowania

Mocna strona UJPublikacje, cytowania i h-index są mocnymi pozycjami efektywności naukowej, która wraz z potencjałem naukowym składa się na siłę naukową uczelni. Są też mocną stroną Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacje i cytowania są uwzględniane w rankingu po raz trzeci, h-index – drugi. Te trzy narzędzia pomiarowe mają wagę 8 proc. W tegorocznym rankingu były brane pod uwagę publikacje z lat 2006–2010 z bazy SCOPUS, największego na świecie zbioru abstraktów i cytowań literatury naukowej oraz uznanych zasobów sieci internetowej, prowadzonej przez międzynarodowe wydawnictwa naukowe Elsevier. Scopus jest serwisem uniwersalnym, ogarniającym wszystkie dziedziny wiedzy, w tym oczywiście nauki medyczne, przyrodnicze, inżynierię, chemię, fizykę, biologię, ekonomię. Baza indeksuje ok. 18 tysięcy tytułów czasopism, tworząc ok. 28 milionów rekordów bibliograficznych. W porównaniu z Web of Science baza SCOPUS indeksuje o około 70 proc. czasopism więcej, kładąc napis publikacje europejskie. Znajdują się w niej również liczne tytuły polskie – około 170.

Mocna strona UJTypowym wskaźnikiem ilościowym, bo wskazującym „wydajność” uczelni w produkcji publikacji jest współczynnik publikacji, który powstaje z zestawienia liczby publikacji do liczby nauczycieli akademickich. To kryterium ma wagę 2 proc. Natomiast współczynnik cytowań, z wagą 3 proc. mówi o jakości tych publikacji danej uczelni, poprzez średnią liczbę cytowań przypadającą na jedną publikację. Im praca jest częściej cytowana przez innych badaczy, tym jej znaczenie dla nauki i prestiżu uczelni jest większe. Natomiast współczynnik H-index jest w tej triadzie specyficznym połączeniem publikacji i cytowań, liczonym z wagą 3 proc.

Współczynnik Hirscha staje się coraz popularniejszym kryterium analizy bibliometrycznej w ocenie działalności naukowo-badawczej zarówno poszczególnych uczonych, jak uczelni, uznawany za użyteczny poprzez swoją prostotę. Ten nowy sposób oceny parametrycznej dorobku naukowego został zaproponowany w 2005 roku przez J. E. Hirscha, amerykańskiego fizyka z University of California w San Diego. H-index jest równy liczbie publikacji, które były cytowane co najmniej h razy.

Zaletą tego współczynnika jest połączenie liczby publikacji z ich wpływem na rozwój określonej dziedziny nauki, która przejawia się poprzez cytowania. Jego atrakcyjność wynika z faktu, że trafnie oddaje zdolność osoby czy uczelni do systematycznego publikowania prac, które są szeroko cytowane. Jest to wskaźnik silnie różnicujący i projakościowy, ponieważ wzrost liczby h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk w świecie naukowym.

W tej konkurencji lider tegorocznego rankingu – Uniwersytet Jagielloński – rywalizował sam ze sobą. Utrzymał pierwsze miejsce, ale poprawił wskaźniki, w tym liczbę publikacji (z 76,6 do 80,35) oraz współczynnik h-index – z 44 do 48. Prof. dr hab. Szczepan Biliński, prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej, jest przekonany, że w dużej mierze jest to efekt wprowadzonej w roku 2008 ankiety „Wyniki działalności naukowej pracowników naukowo dydaktycznych i naukowych UJ” – Jeżeli chcemy konkurować z europejskim uczelniami, to musimy zadbać o to, aby jak największa grupa naszych pracowników prowadziła badania na najwyższym, światowym poziomie i powinniśmy ich do tego motywować. Mam nadzieję, że doprowadzi to do wzrostu liczby bardzo dobrych publikacji naszych pracowników – mówił prorektor rok temu z okazji rankingu. Sprawdziło się?

Zaczynamy zbierać owoce tej akcji, którą rozpoczęliśmy trzy lata temu. W tej chwili opracowujemy wyniki za rok 2010. Wyniki te wyraźnie wskazują, że nasi pracownicy coraz częściej publikują w dobrych czasopismach międzynarodowych, potwierdzają zarówno wzrost liczby jak i jakości publikacji. Także w 2011 roku spodziewamy się kolejnego wzrostu liczby publikacji, a co za tym idzie wzrostu liczby cytowań – informuje prorektor Biliński podkreślając, że jest to wynik jasno określonego celu, jaki uczelnia postawiła przed pracownikami.

– Każdy nasz pracownik wie, które publikacje są wartościowe i stara się publikować w jak najlepszych czasopismach. W rezultacie dorobek naukowy uczelni jest coraz większy. W ten sposób pokazujemy też cel młodym naukowcom, którzy rozpoczynają pracę naukową; dzięki ankietom pracownicy ci dokładnie wiedzą czego od nich oczekujemy, na co powinni położyć największy nacisk – a priorytetem jest jakość publikacji. Co mnie szczególnie cieszy – analizując informacje z baz danych zauważyłem coraz większy udział naszych humanistów w dorobku międzynarodowym, co oznacza, że zaktywizowaliśmy nie tylko przyrodników, przedstawicieli medycyny czy nauk ścisłych, ale psychologów, socjologów, historyków, archeologów. Postęp, który obecnie obserwujemy to wstęp do tego, czego spodziewam się za 2,3,4 lata – zapowiada prorektor Biliński.

(lj)

 

Mocna strona UJ

ScopusRanking został opracowny we współpra­cy z wydawnictwem Elsevier i opiera się częścio­wo na analizach publikacji zawartych w bazie bibliograficznej wydawnictwa Elsevier-SCOPUS.

 

Zobacz tabelę rankingową   |   Wersja .PDF

 

Lubię to!