Ranking Szkół Wyższych 2011
Uznanie międzynarodowe Drukuj Poleć znajomemu
Uznanie międzynarodowe

W grupie PRESTIŻ pojawiło się w tym roku nowe kryterium: Uznanie międzynarodowe. Do jego skonstruowania wykorzystaliśmy miejsca polskich uczelni w głównych rankingach międzynarodowych. Popularność tych rankingów jest światowym fenomenem ostatnich lat, związanym przede wszystkim z umiędzynarodowieniem rynku szkolnictwa wyższego oraz globalizacją badań naukowych i wdrożeń.

Wysokie miejsca w rankingach światowych niezwykle silnie wpływają na pozycję i reputację uczelni w kraju. Uczelnie znajdujące się w szerokiej czołówce rankingów międzynarodowych wybijają się szybko na najwyższy lub przynajmniej wysoki poziom uznania w kraju. Kapituła uznała, że musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie również w rankingu polskich szkół wyższych.

Przy konstruowania tego wskaźnika oparliśmy się na następujących rankingach światowych opublikowanych w 2010 roku:
ARWU – Academic Ranking of World Universities, tzw. Szanghajski (ranking instytucjonalny), www.arwu.org

THE – Times Higher Education (ranking instytucjonalny), www.timeshighereducation.co.uk

QS World University Ranking – koncernu Quacquarelli Symonds Limited (ranking instytucjonalny), www.topuniversities.com

Webometrics (oparty na analizie zasobów internetowych), www.webometrics.info

Leiden – ranking Leiden University (oparty na analizie bibliometrycznej), www.socialsciences.leiden.edu

FT – ranking Financial Times (oparty na ocenie programów i karier absolwentów), http://rankings.ft.com/businessscholrankings

Uwzględniono miejsca polskich uczelni (patrz tabelka) w wymienionych rankingach oraz ich wagę – nadaną subiektywnie przez
Perspektywy. Kryterium „uznanie międzynarodowe” wprowadzone zostało do rankingu z wagą 2%.

 

Uznanie międzynarodowe

 

Lubię to!