Ranking Szkół Wyższych 2011
Ranking niepublicznych uczelni magisterskich Drukuj Poleć znajomemu
The file ///ranking/2011/RWU/ranking_2011_TABELA_mini_2.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium. W tabeli zostały podane wartości względne w odniesieniu do najlepszego wyniku w danym kryterium.
 
*) Do Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 nieprawidłowo włączono kryterium "efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania" (przy braku danych z części uczelni) o wadze 2%. W związku z powyższym usunięto to kryterium z Rankingu 2011, a jego całość przeliczona została do łącznej sumy wag 98%. W wyniku tego uległ minimalnej zmianie główny wskaźnik rankingowy wszystkich uczelni, a cztery z nich awansowały o jedno miejsce. Ich nowa pozycja podana została w formule ex aequo z uczelniami, które pierwotnie podano na tej pozycji. Wskaźniki rankingowe uczelni, które zanotowałyby spadek w klasyfikacji zostały utrzymane zgodnie z zajmowaną pozycją ex aequo.