Ranking Szkół Wyższych 2011
Ranking niepublicznych uczelni licencjackich Drukuj Poleć znajomemu
The file ///ranking/2011/RWU/ranking_2011_TABELA_mini_3.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich 2011 brano pod uwagę szkoły wyższe, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniu ankietowym Perspektyw. Opublikowano listę 50 najlepszych uczelni licencjackich. 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium. W tabeli zostały podane wartości względne w odniesieniu do najlepszego wyniku w danym kryterium.