Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Województwo śląskie Drukuj Poleć znajomemu
W 2010 roku naukę w 746 gimnazjach woj. śląskiego zakończy 51 520 absolwentów. Czekają na nich 284 licea ogólnokształcące i 239 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2009 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. śląskim 441. Zostały one zwolnione:
  • z części humanistycznej - 86 osób czyli 0,17% (w całej Polsce 0,21%)
  • z części matematyczno-przyrodniczej - 302 osoby - 0,61% (w Polsce 0,4%)
  • z języka nowożytnego - 53 osoby - 0,11 % (w Polsce 0,09%).

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów na Śląsku w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2008/2009:

Część humanistyczna: 31,98 pkt. - przy średniej krajowej 31,67 pkt. (na 50 punktów do zdobycia).

Część matematyczno-przyrodnicza: 25,84 pkt. - przy średniej krajowej 26,03 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia).

Języki obce nowożytne (maksimum 50 pkt.):
  • język angielski - 31,06 pkt. (średnia krajowa 30,63)
  • język niemiecki - 33,73 pkt. (średnia krajowa 33,03)
  • język rosyjski - 17,28 pkt. (średnia krajowa 33,32)

Egzamin maturalny.
W 2009 roku przystąpiło do niego w województwie 45 958 maturzystów z roku szkolnego 2008/2009. Spośród nich 81% uzyskało świadectwo dojrzałości (w skali kraju dokument ten uzyskało również 81% przystępujących do matury).
 
 

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych

woj. śląskie 2010

Pobierz wersję .PDF >>
The file ///DB/Ran_LicTech_Ogolnopolski_2010/licea_woj_slaskie.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

Baza szkół (woj. śląskie):

The file ///licea/baza/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Katowicach
40-032 Katowice,ul. Jagiellońska 25
tel. 32 207 74 38, fax 32 255 58 25
www.kuratorium.katowice.pl

Urzad Miasta Katowice
Wydział Edukacji

40-064 Katowice, ul. Kopernika 14, tel. 32 606 76 60
www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/edukacja

Urzad Miasta Gliwice
Wydział Edukacji

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
tel. 32 239 11 14, fax 32 238 54 51
www.um.gliwice.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 4
tel. 32 616 33 99, fax 616 33 99 w. 108
www.oke.jaworzno.pl