Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Województwo pomorskie Drukuj Poleć znajomemu
W 2010 roku naukę w 388 gimnazjach woj. pomorskiego zakończy 26 800 absolwentów. Czekają na nich 157 licea ogólnokształcące i 107 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2009 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. pomorskim 126. Zostały one zwolnione:
  • z części humanistycznej - 37 osób czyli 0,14% (w całej Polsce 0,21%)
  • z części matematyczno-przyrodniczej - 67 osób - 0,25% (w Polsce 0,4%)
  • z języka nowożytnego - 22 osoby - 0,08 % (w Polsce 0,09%).

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów woj. pomorskiego w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2008/2009:

Część humanistyczna: 30,72 pkt. - przy średniej krajowej 31,67 pkt. (na 50 punktów do zdobycia).

Część matematyczno-przyrodnicza: 25,6 pkt. - przy średniej krajowej 26,03 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia).

Języki obce nowożytne (maksimum 50 pkt.):
  • język angielski - 30,83 pkt. (średnia krajowa 30,63)
  • język niemiecki - 31,81 pkt. (średnia krajowa 33,03)
  • język rosyjski - 25,74 pkt. (średnia krajowa 33,32)
Egzamin maturalny. W 2009 roku przystąpiło do niego w województwie 22 575 maturzystów z roku szkolnego 2008/2009. Spośród nich 80% uzyskało świadectwo dojrzałości (w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury).
 

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych

woj. pomorskie 2010

Pobierz wersję .PDF >>
The file ///DB/Ran_LicTech_Ogolnopolski_2010/licea_woj_pomorskie.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

Baza szkół (woj. pomorskie):

The file ///licea/baza/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 58 307 73 89, fax 58 301 80 23
www.kuratorium.gda.pl

Urzad Miejski w Gdańsku
Wydział Edukacji

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9
tel. 58 323 67 27, fax 58 323 67 57
www.gdansk.gda.pl/edukacja

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
tel. 58 320 55 90, fax 58 320 55 91
www.oke.gda.pl