Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Województwo lubelskie Drukuj Poleć znajomemu
W 2010 roku naukę w 449 gimnazjach woj. lubelskiego zakończy 28 000 absolwentów. Czekają na nich 171 licea ogólnokształcące i 176 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2009 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. lubelskim 242. Zostały one zwolnione:
  • z części humanistycznej - 91 osób czyli 0,33% (w całej Polsce 0,21%)
  • z części matematyczno-przyrodniczej - 119 osób - 0,43% (w Polsce 0,4%)
  • z języka nowożytnego - 32 osoby - 0,12% (w Polsce 0,09%).

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów Lubelszczyzny w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2008/2009:

Część humanistyczna: 31,96 pkt. - przy średniej krajowej 31,67 pkt. (na 50 punktów do zdobycia).

Część matematyczno-przyrodnicza: 25,67 pkt. - przy średniej krajowej 26,03 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia).

Języki obce nowożytne (maksimum 50 pkt.):
  • język angielski - 29,68 pkt. (średnia krajowa 30,63)
  • język niemiecki - 32,45 pkt. (średnia krajowa 33,03)
  • język rosyjski - 36,26 pkt. (średnia krajowa 33,32)

Egzamin maturalny. W 2009 roku przystąpiło do niego na Lubelszczyźnie 25 383 maturzystów z roku szkolnego 2008/2009. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości (w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury).
 

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych

woj. lubelskie 2010

Pobierz wersję .PDF >>
The file ///DB/Ran_LicTech_Ogolnopolski_2010/licea_woj_lubelskie.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

Baza szkół (woj. lubelskie):

The file ///licea/baza/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3-go Maja 6
tel. 81 538 52 00, fax 81 538 52 65
www.kuratorium.lublin.pl

Urzad Miasta Lublina
Wydział Oświaty i Wychowania

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39 / 215
tel. 81 466 3900, fax 81 466 3901
www.um.lublin.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
30-119 Kraków, Al. F. Focha 39
tel. 12 618 12 01, fax 12 618 12 00
www.oke.krakow.pl