Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
INTERSTUDENT - wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce! Drukuj Poleć znajomemu

INTERSTUDENT - wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zorganizowanie konkursu na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce INTERSTUDENT. W wyniku konkursu, który potrwa do listopada 2009, wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim.

Poznamy najlepszych studentów zagranicznych studiujących zarówno w polskich uczelniach publicznych, jak i niepublicznych; na studiach w języku polskim, jak i w języku angielskim lub francuskim – osoby, których działalność wzbogaca środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Czekamy na zgłoszenia kandydatów!

Głównym celem konkursu INTERSTUDENT jest zwiększenie zainteresowania kandydatów z zagranicy studiami w Polsce, poprzez szeroką popularyzację sylwetek zwycięzców konkursu – w Polsce i krajach ich pochodzenia. Równie istotnym celem jest promowanie międzynarodowej mobilności polskich studentów, a także zwiększenie ich zainteresowania kulturą innych narodów. Poprzez wyłonienie, nagrodzenie oraz promocję najlepszych studentów zagranicznych w Polsce zwiększy się wśród studentów wrażliwość na znaczenie wielokulturowości środowiska akademickiego, a także uzyska się pozytywny wpływ na szybszą integrację studentów zagranicznych ze środowiskiem ich uczelni.

Konkurs INTERSTUDENT został zaprojektowany jako element programu Study in Poland mającego na celu promocję polskiego szkolnictwa wyższego za granicą i zachęcanie cudzoziemców do studiowania w Polsce. MNiSW dofinansuje organizację konkursu przez Fundację Perspektywy w ramach zadania publicznego na 2009 rok pod nazwą: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Studenci zagraniczni na start!

Konkurs INTERSTUDENT adresowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (zarówno w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim, jak i w języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna i sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce.

Podstawą do udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety Interstudenta (w języku polskim lub angielskim). Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy ds. międzynarodowych, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Ostateczny termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną lub pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 19 października 2009. Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktorskie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają specjalne nagrody (laptopy) oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl/interstudent; www.studyinpoland.pl/interstudent oraz poprzez patronów medialnych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Studenta (17 listopada 2009 r.).

Ankieta konkursu INTERSTUDENT wersja .pdf

Dodatkowe informacje: Ula Nazarko, tel. 0-603 214 465,
e-mail: u.nazarko@perspektywy.pl

INTERSTUDENT - wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce!

 

Adres do przesyłania ankiet:
Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: INTERSTUDENT
lub fax 022 629 16 17