Nowe wyzwania Drukuj Poleć znajomemu

Nowe wyzwania Nowe wyzwania Prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Już po raz trzeci moja uczelnia otrzymała w prestiżowym rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej wyróżnienie Awans za najbardziej spektakularny skok na liście rankingowej w kategorii magisterskie uczelnie niepubliczne. Sukces ten zbiegł się ze zmianą nazwy uczelni na: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zmiana owa związana jest z uzyskaniem kolejnych uprawnień doktorskich, obok prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o polityce, otrzymaliśmy w 2008 r. także odpowiednie uprawnienie w dyscyplinie nauki prawne. Dzisiejsze wyróżnienie stanowi ogromny powód do radości i satysfakcji, ale jednocześnie zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy i stawia przed nami kolejne wyzwania.

Ostatni rok to, poza drugimi uprawnieniami doktorskimi, także nowe kierunki studiów takie jak: bezpieczeństwo narodowe czy pielęgniarstwo. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożone już zostały wnioski o zgodę na uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: architektura wnętrz, kosmetologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, bezpieczeństwo wewnętrzne i dziennikarstwo oraz studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia. Uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunkach: architektura i urbanistyka oraz socjologia.

Nowe wyzwania
Żądni wiedzy - prof. Jerzy Malec, rektor uczelni, ze studentami na kampusie Krakowskiej Akademii

Rozwija się nasza baza lokalowa. Został oddany do użytku trzeci budynek kampusu o powierzchni 7800 m2, przeznaczony głównie na cele biblioteczne, pomieszczenia dla coraz liczniejszych katedr oraz sale seminaryjne.

Rozwijaliśmy i będziemy nadal intensywnie rozwijać współpracę międzynarodową, bo stanowi ona teraz niezwykle istotny element w procesie edukacji. Obecnie mamy podpisane ponad pięćdziesiąt umów o współpracy z uczelniami z Europy, Azji i Afryki. Chcielibyśmy również przyjmować u nas coraz liczniejsze grupy studentów z innych krajów. Zależy nam, aby realizowali oni w Krakowskiej Akademii przynajmniej część swoich studiów, a sukcesywnie także pełny tok kształcenia. Jesteśmy przekonani, że będzie to z korzyścią zarówno dla studentów z zagranicy, jak i polskich.

Jakie dalsze plany? Mam nadzieję, że kolejne uprawnienia doktorskie, a w perspektywie uzyskanie miana tzw. uniwersytetu przymiotnikowego. Poza tym stałe podnoszenie jakości kształcenia i dalsza internacjonalizacja studiów w naszej uczelni.

   
 

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia 2000
Wydziały 9
Kierunki studiów 19
Powierzchnia dydaktyczna (m2) 29 429
Absolwenci 9043
w tym studiów magisterskich 3442
Studentów ogółem (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) 16160
Studentów cudzoziemców 28
Wymiany zagraniczne (studenci wyjeżdżający) 40
Wymiany zagraniczne (studenci przyjeżdżający) 14
Nauczycieli akademickich ogółem 337
liczba akademików 1
miejsc w akademikach 100
kół naukowych 12
organizacji studenckich i stowarzyszeń 4

www.ksw.edu.pl
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków