Profesorowie są blisko Drukuj Poleć znajomemu

Profesorowie są bliskoLiczna wysokokwalifikowana kadra naukowa, bogate zbiory biblioteczne i ich informatyzacja, wsparcie dla organizacji studenckich i kół naukowych - to czynniki brane pod uwagę w kryterium warunki studiowania. W tej kategorii prymat wiodą uczelnie medyczne, a wśród nich - Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

   
 Warunki studiowania
Zobacz tabelę rankingową >>
Pobierz wersję .PDF >>
 
   

Podstawowym czynnikiem decydującym o pozycji uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej jest bez wątpienia kadra naukowo-dydaktyczna. To ona jest największą wartością i podstawą siły oraz prestiżu każdego ośrodka tworzącego naukę i prowadzącego kształcenie przed i podyplomowe. Od powołania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jej władze przywiązują dużą wagę do pozyskiwania najlepszych naukowców i dydaktyków oraz do motywowania nauczycieli akademickich do zdobywania kolejnych stopni naukowych.

Jednym z celów, jakie stawia przed sobą uczelnia, jest kształcenie studentów z nastawieniem nie tylko na ich rozwój intelektualny i nowoczesność przekazywanej im wiedzy, lecz także na kulturę fizyczną, sport oraz sztukę. Dlatego też Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Klub Uczelniany AZS  mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Profesorowie są blisko
Prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ze studentami

Profesorowie są bliskoNiezwykle ważnym elementem kształcenia na uczelni medycznej jest dostęp do najnowszej literatury fachowej z całego świata. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego jest nie tylko jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. - pełni również funkcję publicznej biblioteki naukowej. Wraz z bibliotekami wydziałów tworzy system biblioteczno-informacyjny uczelni. Zasoby systemu uczelni wynoszą ponad 388 tys. woluminów i są sukcesywnie wzbogacane: Biblioteka Główna ma, w ramach rocznej prenumeraty, sieciowy dostęp do blisko 200 tytułów pełnotekstowych czasopism zagranicznych w wersji elektronicznej. Duża liczba miejsc, stanowisk komputerowych oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, w znaczący sposób ułatwiają studentom naukę.

   
 

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia 1950
Wydziały 8
Kierunki studiów 9
Powierzchnia dydaktyczna (m2) 266 757
Studentów ogółem (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) 7542
Doktorantów 547
Studentów cudzoziemców 276
Wymiany zagraniczne (studenci wyjeżdżający) 35
Wymiany zagraniczne (studenci przyjeżdżający) 5
Nauczycieli akademickich ogółem 1645
Liczba akademików 4
Miejsc w akademikach 1233
Kół naukowych 59
Organizacji studenckich i stowarzyszeń 20

www.umed.lodz.pl
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź