Zdaniem Mędrców Drukuj Poleć znajomemu

Zdaniem MędrcówZdaniem MędrcówGdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali - to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom w Polsce, którzy uzyskali swoje tytuły naukowe w 2007/2008 r. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

 

Nauki matematyczne

Prof. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechniki; Instytut Informatyki.

Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Wrocławski, AGH.
Odpowiadając na zadane przez Perspektywy pytanie miałem na myśli kierunek studiów, który jest mi najbliższy - informatykę. Informatyka ma korzenie techniczne i matematyczne, stąd na mojej liście dwa uniwersytety (informatyka o korzeniach matematycznych) i dwie politechniki (informatyka o korzeniach technicznych). Podejmując decyzję, gdzie studiować, należy wziąć pod uwagę, u kogo się studiuje (jakość kadry naukowo-dydaktycznej) i z kim się studiuje (ogólny poziom studentów).

Według mojej opinii w obu przypadkach informatyka na UW jest numer jeden w Polsce. Nauczyciele akademiccy na UW reprezentują poziom światowy. Świadczą o tym przede wszystkim jakość i miejsca ich publikacji. Dość powiedzieć, że nauczyciele akademiccy z UW regularnie publikują w miejscach, w których czynią to "nobliści" informatyczni - laureaci nagrody Turinga. W ostatnich latach informatycy z UW czterokrotnie otrzymywali wyróżnienie za najlepszą pracę na prestiżowych konferencjach naukowych, a studenci i doktoranci zostali wyróżnieni ośmiokrotnie. Nie mniej znane są osiągnięcia studentów w konkursach programistycznych: dwukrotne mistrzostwo świata w programowaniu zespołowym, zwycięstwa w Imagine Cup - konkursie formy Microsoft, zwycięstwa konkursie TopCoder i Google Code Jam, zwycięstwa w konkursie Global Management Challenge. Zaletą studiowania na UW jest możliwość studiów równoległych z matematyki oraz interdyscyplinarnych w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Można też studiować bioinformatykę. Informatyka na UW została wyróżniona przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

To wyróżnienie otrzymał także kierunek informatyka na Politechnice Poznańskiej i AGH. Jeśli kogoś interesuje studiowanie informatyki pod kątem wdrożeń, integracji oprogramowania i urządzeń (sieci, systemy wbudowane, inżynieria oprogramowania, systemy rozproszone), to polecam politechniki: Poznańską i AGH. Obie mają doświadczoną kadrę o uznaniu międzynarodowym i bardzo dobrych studentów, którzy potwierdzali wielokrotnie swoją wiedzę i umiejętności w konfrontacji ze studentami z całego świata. Na szczególny szacunek zasługują osiągnięcia studentów Politechniki Poznańskiej w konkursach projektowania systemów komputerowych - zwycięstwa konkursach organizacji IEEE i Microsoftu.

Na mojej liście jest jeszcze Uniwersytet Wrocławski, który potwierdził moje głębokie przekonanie, że nieprawdą jest, że teoria to uniwersytety, a praktyka to politechniki. Dobra teoria jest podstawą dobrej praktyki, czego najlepszym przykładem sukces Naszej Klasy - dziecka wychowanków Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Inny ciekawy produkt wrocławiaków, to język nowoczesnego programowania Nemerle.
Na zakończenie chciałbym polecić kierunek Informatyka analityczna na Uniwersytecie Jagiellońskim - informatyka na bazie porządnej matematyki.

Psychologia

Prof. Paweł Ostaszewski, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Biologicznej, Uniwersytet Warszawski.

Moje typy: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej , Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński.
Jeśli chodzi o studia psychologiczne, to namawiałbym do rozważenia dwóch warszawskich uczelni: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Za Uniwersytetem przemawia przeszło stuletnia tradycja, ogromna liczba wydziałów i instytutów, z których oferty student psychologii może korzystać. Sam Wydział Psychologii oferuje kameralną atmosferę, naukę w murach, które mają swoją historię, no i bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nie do przecenienia jest też przemiła i kompetentna obsługa studentów przez zespół pań z dziekanatu.

SWPS to uczelnia nowa i jako taka wciąż wykazuje dynamiczny rozwój, werwę w udoskonalaniu oferty, w uatrakcyjnianiu i tak już ciekawych studiów. Lokalowo oferuje bardziej nowoczesne wnętrza, ale nie każdy musi się czuć w nich lepiej, niż w swojskim budynku na Stawkach (gdzie mieści się Wydział Psychologii UW). Kadra dydaktyczna jest bardzo dobra. SWPS szeroko korzysta z pomocy najwybitniejszych badaczy i nauczycieli z wielu ośrodków akademickich w Polsce (w tym z Uniwersytetu Warszawskiego - niemało tych samych osób można spotkać w obu uczelniach). Obie uczelnie mają rozwinięte kontakty z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus, ale to w SWPS funkcjonuje także program Atlantis, który polega na współpracy z uczelniami z Europy i ze Stanów Zjednoczonych.

Nauki humanistyczne

Prof. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Języka Polskiego.

Moje typy: Uniwersytet Śląski, UMCS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wybrałam uczelnie gromadzące uczonych - różnych orientacji naukowych i różnych generacji - którzy zajmując się językiem, przyjmują różne perspektywy oglądu i opisu. Uprawiają językoznawstwo określane jako "otwarte", interdyscyplinarne, kiedy łączą język i jego użycie z umysłem człowieka, kulturą, społeczeństwem. Nieważne, czy bada się język współczesny w jego zróżnicowaniu, czy sięga się do przeszłości - ważne, że jest to opis wielostronny, wieloaspektowy, w którym centralną pozycję zajmuje człowiek: mówiący i komunikujący się z drugim.

To, że na pierwszej pozycji umieszczam Uniwersytet Śląski, nie wynika z łatwego patriotyzmu lokalnego. Dostrzegam w badaniach tu prowadzonych wielki potencjał myślowy, wielość gałęzi współczesnej lingwistyki, różnorodność metodologiczną - co w spotkaniach naukowych osobowości tworzy nową jakość. Badania współczesnej rzeczywistości językowej (m. in. język mediów: prasy, telewizji, internetu, język reklamy, etykieta językowa) i sięganie do historii języka, stylistyka, genologia, leksykologia i leksykografia, glottodydaktyka - to przekłada się w sposób naturalny na dydaktykę uniwersytecką, na to, co proponuje się studentom na zajęciach, seminariach.

Postrzegam Uniwersytet Warszawski jako ośrodek, w którym zainteresowany młody humanista może spotkać osobowości naukowe znane mu z mediów.

Cenię UMCS za konsekwencję w badaniach nad językowym obrazem świata, za inspirujące publikacje naukowe wydawane w tym ośrodku, które studentom wskazują to, co warto badać.

Rekomendowałaby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza za to, że jest wierny optyce historycznej i nie zapomina o językach regionalnych, o dialektach.

Proponując taką listę, nie uważam jej bynajmniej za zamkniętą. Dzisiejszy system uniwersytecki pozwala przecież studentowi odbywać "podróże intelektualne" - staże, wyjazdy dłuższe lub krótsze do różnych ośrodków w ramach różnych programów.

Nauki biologiczne

Prof. Artur Jarmołowski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Typy: Uniwersytet Warszawski, UAM, UJ, Uniwersytet Wrocławski.
Dlaczego wybrałem Uniwersytet Warszawski? Moim zdaniem to najbardziej dynamiczna i nowoczesna uczelnia w Polsce. Dynamiczna, ponieważ zatrudnia najlepszych naukowców, którzy bardzo często rozpoczynają swoją karierę w innych miastach. Nowoczesna, ponieważ ma najwięcej kontaktów ze światem. Nie ma w naszym kraju drugiego takiego uniwersytetu! Niezmiernie ważny jest także fakt, że w stolicy UW musi ciągle konkurować ze świetnymi instytutami Polskiej Akademii Nauk. Konkurować lub częściej współpracować. Bez wątpienia Warszawa ma największe środowisko naukowe, ma tak zwaną "masę krytyczną".

UAM to przede wszystkim solidność i rzetelność. Tutaj na pewno student otrzyma doskonałą wiedzę. Mniej będzie jednak naukowego szaleństwa, które niektórzy moi poznańscy koledzy nazywają złośliwie zwykłym warszawskim bałaganem. To jednak Warszawa a nie Poznań przyciąga jak magnes najlepszych młodych naukowców! Duży plus za doskonała organizację. Chociaż daleko jeszcze do doskonałości, jeżeli porównujemy działanie administracji w innych polskich uniwersytetach, UAM bije je na głowę.

UJ to tradycja. Ten uniwersytet ma bardzo dobrą kadrę, oferuje bardzo dobre warunki studiowania. Jak dla mnie jest trochę zbyt statyczny i majestatyczny, czasami w tym majestacie gubi się nowoczesność i otwartość. Na plus należy zapisać położenie - Kraków to bez dwóch zdań najpiękniejsze miasto w Polsce.

UWr to także bardzo dobra, solidna uczelnia, nie ustępująca poziomem UAM i UJ. Dobra kadra naukowa. Do tego Wrocław - miasto rozwijające się tak dynamicznie.

Nauki medyczne

Prof. Ewa Robak, Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Moje typy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Collegium Medicum UJ, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Wymienione uczelnie wybrałam dla moich najbliższych z powodu ich wysokiego poziomu naukowego, dobrych warunków lokalowych dla kształcenia studentów, a także, w mojej ocenie, z powodu obecności wielu wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach, którzy w nich pracują. Można to ocenić wysoką liczbą publikacji pochodzących z tych uczelni w czasopismach indeksowanych w międzynarodowych bazach danych.